r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

COVID-19: Commissie publiceert richtsnoeren voor passagiersrechten in de EU

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 18 maart 2020.

Als onderdeel van haar inspanningen om de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie te beperken, heeft de Commissie vandaag richtsnoeren gepubliceerd om ervoor te zorgen dat de passagiersrechten in de hele EU op een coherente manier worden toegepast.

De nationale regeringen hebben verschillende maatregelen ingevoerd, waaronder reisbeperkingen en grenscontroles. Deze richtsnoeren moeten reizigers geruststellen dat hun rechten worden beschermd.

Adina Vălean, commissaris voor Vervoer: "Gezien de massale annuleringen en vertragingen waar passagiers en vervoerders door de COVID-19-pandemie mee worden geconfronteerd, wil de Commissie rechtszekerheid bieden over de wijze waarop de passagiersrechten in de EU moeten worden toegepast. In geval van annulering moet de vervoerder de passagiers terugbetalen of alternatief vervoer aanbieden. Indien passagiers zelf beslissen hun reis te annuleren, hangt de terugbetaling van het ticket af van de aard van het ticket en mogen vervoerders ook waardebonnen voor gebruik op een latere datum aanbieden. Deze nieuwe richtsnoeren zullen de broodnodige rechtszekerheid bieden over de wijze waarop de EU-passagiersrechten in de hele Unie op een gecoördineerde manier moeten worden toegepast. Wij blijven nauwlettend toezien op de snel evoluerende situatie. Indien nodig, zullen we verdere maatregelen nemen.”

Deze richtsnoeren zullen de passagiers, de sector en de nationale autoriteiten houvast bieden in deze ongekende situatie met belangrijke door nationale overheden opgelegde reisbeperkingen, die gevolgen hebben voor vervoersdiensten in de hele EU. Door klaarheid te scheppen, zullen de richtsnoeren ook helpen om de kosten voor de vervoerssector, die zwaar wordt getroffen door deze pandemie, te beperken. De richtsnoeren hebben betrekking op de rechten van passagiers die per vliegtuig, trein of autobus/touringcar of over zee of binnenwateren reizen en op de overeenkomstige verplichtingen van de vervoerders.

Als een vervoersdienst wordt geannuleerd, krijgen passagiers bijvoorbeeld de keuze tussen terugbetaling van de prijs van het vervoerbewijs of vervoer naar hun eindbestemming via een andere route op een later tijdstip. Tegelijkertijd wordt in de richtsnoeren verduidelijkt dat dit "buitengewone" omstandigheden zijn, waardoor bepaalde rechten - zoals compensatie bij annulering van de vlucht minder dan twee weken voor de vertrekdatum - niet kunnen worden ingeroepen.

Achtergrond

De Europese Unie is de enige regio ter wereld waar de belangen van de burgers worden beschermd door een uitgebreid pakket passagiersrechten, ongeacht of zij per vliegtuig, trein, boot, bus of touringcar reizen. Als een vervoersdienst wordt geannuleerd, moeten vervoerders de passagier terugbetaling van tickets of vervoer via een andere route aanbieden. Vervoerders moeten ook bijstand bieden in de vorm van maaltijden of een overnachting. Wat de compensatie betreft, gelden voor de verschillende vervoerswijzen andere regels.

Meer informatie

Interpretatieve richtsnoeren betreffende de EU-verordeningen inzake passagiersrechten in de context van de ontwikkeling van COVID-19

EU-passagiersrechten

Overzicht van de nationale maatregelen per land

EU-respons op het coronavirus


Terug naar boven