r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Economische en Financiële Zaken, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 maart 2020
plaats Brussel, België
organisatie Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

Voornaamste agendapunten

Kapitaalmarktenunie

Thomas Wieser, voorzitter van het Forum op hoog niveau over de kapitaal­markten­unie (KMU), zal het tussentijds verslag van 20 februari van dit forum presenteren. Het Forum op hoog niveau is een deskundigengroep dat belast is met het formuleren van beleids­aanbevelingen voor toekomstige KMU-maatregelen.

Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven gelijke toegang hebben tot de kapitaalmarkten in de hele EU, ongeacht waar zij zich bevinden.

Richtlijn solvabiliteit II

De Raad zal een oriënterend debat houden met het oog op de komende evaluatie van de richtlijn solvabiliteit II van 2009.

Solvabiliteit II is een geharmoniseerd prudentieel kader voor minder risico op insolventie voor verzekerings­maatschappijen in de hele EU. De richtlijn is in de plaats gekomen van een lappendeken van regels op het gebied van levens- en schade­verzekeringen en herverzekering.

Europees Semester

De Europese Commissie zal haar landverslagen en diepgaande evaluaties voor 2020 presenteren. De ministers zullen van gedachten wisselen over de uitvoering van de land­specifieke aanbevelingen.

Conform de Green Deal van de EU bevatten de verslagen dit jaar een analyse van kwesties inzake ecologische duurzaam­heid. Naar verwachting zal de discussie vooral gaan over vergroenings­investeringen.

Internationale samenwerking binnen de G20 en het IMF

Verder zullen het Kroatische voorzitterschap en de Commissie de Raad verslag uitbrengen over de resultaten van de G20-bijeenkomst in februari. De ministers zullen de voorbereiding van de voorjaars­bijeenkomsten van de G20 en het IMF van april 2020 afronden.

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Meer over...

Terug naar boven