r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Von der Leyen heeft gelijk. EU landen moeten niet als eilanden opereren.

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 16 maart 2020.

In reactie op de nieuwste Commisiemaatregelen tegen de Coronacrisis dringt Parlementsvoorzitter aan op meer EU-coördinatie

"Ingevolge de oproep van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen moeten EU-lidstaten ophouden om met eenzijdige maatregelen de levering van medische apparatuur en het vrij verkeer binnen de EU te belemmeren. De strijd tegen het Coronavirus moet Europabreed worden gevoerd en vraagt om daadkrachtige coördinatie tussen de lidstaten en de EU-instellingen.

"De uitdagingen die de snelle verspreiding van COVID-19 met zich meebrengt, tonen aan dat er nu meer dan ooit behoefte is aan samenwerking en solidariteit. Geen enkele moeite zal worden gespaard om de gezondheid van onze burgers te beschermen en mensen in nood te helpen. We moeten zorgen voor voldoende productie en levering van medische apparatuur, zodat de beschikbaarheid overal in de EU gewaarborgd blijft. Dit virus kent geen grenzen en pogingen om deze pandemie unilateraal te bestrijden zullen falen.

"Het is van essentieel belang dat onze interne markt blijft functioneren en dat de regels ervan worden nageleefd. We moeten kunnen garanderen dat voorraden en producten geleverd kunnen worden waar ze nodig zijn. Solidariteit, wederzijds vertrouwen en loyale samenwerking dienen aan de basis van onze acties te liggen.

"Versterking van de controles aan de buitengrenzen van de EU, overeenkomstig onze regels en internationale verplichtingen, kan ertoe bijdragen dat het Schengensysteem doeltreffend werkt. De herinvoering van controles aan de binnengrenzen creert echter meer problemen dan voordelen als die niet is gebaseerd op het advies of de gegevens van de gezondheidsautoriteiten. Het leidt tot grote economische schade voor de EU als geheel en verhindert dat goederen aankomen waar ze het hardst nodig zijn. We moeten ervoor blijven waken dat het Schengengebied goed functioneert.

"In deze periode moeten we allemaal kunnen bouwen op vertrouwen, samenwerking en solidariteit. Deze beginselen vormen de kern van het Europese project en zijn nu meer dan ooit nodig.


Terug naar boven