r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Commissie trekt 37 miljard euro uit voor bestrijding coronavirus

maandag 16 maart 2020, 12:19
Covid-19
Bron: CDC/ Alissa Eckert, MS

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie wil 37 miljard euro vrijmaken voor het bestrijden van het coronavirus. Het geld wordt gebruikt om bijvoorbeeld bedrijven en organisaties te compenseren die verlies lijden door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals afgelasting van evenementen en bijeenkomsten. Het gaat om geld in het kader van het cohesiebeleid.

Daarnaast stelt de Commissie voor om geld ter beschikking te stellen uit het Solidariteitsfonds, het Europees Sociaal Fonds en Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering. Dit laatste bedrag is vooral bedoeld voor ondersteuning van ontslagen werknemers en zelfstandigen. Het Europees Parlement en de Raad moeten deze voostellen nog goedkeuren; de bedoeling is dat dat binnen twee weken gebeurt.

Normen voor het begrotingstekort en de staatsschuld zijn versoepeld, zodat lidstaten extra middelen kunnen uittrekken voor bijvoorbeeld loonsubsidies, de schorsing van de betaling van vennootschapsbelasting, btw of sociale bijdragen. Regels voor het geven van staatssteun worden versoepeld.

Bron: Europese Commissie

Terug naar boven