r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Kabinet akkoord met toetredingsgesprekken EU met Albanië en Noord-Macedonië

vrijdag 13 maart 2020, 21:29
gewijzigd
bewakers met vlaggen van Albanie en de Europese Unie
Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat er in principe toch mee akkoord dat de Europese Unie toetredingsgesprekken met Albanië en Noord-Macedonië begint. Dat schrijft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. Een ruime meerderheid van de Kamer verzette zich tot dusver hiertegen.

De Europese Commissie wil al langer dat de onderhandelingen met deze beide landen worden geopend. Vorig jaar blokkeerden Nederland, Frankrijk en Denemarken dit nog. Daarbij was er vooral verzet tegen Albanië. Op het gebied van rechtstaat en corruptiebestrijding moest er meer worden gedaan.

Het kabinet kiest met deze nieuwe stap er voor om zijn verzet tegen ophoging van de meerjarenbegroting van de Europese Unie voort te zetten. Nederland kan niet op twee belangrijke Europese dossiers zijn poot stijf houden, zegt een ingewijde over het besluit.

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken praten later deze maand over uitbreiding van de EU. Blok gaat dan akkoord met toetredingsgesprekken met beide landen. Noord-Macedonië voldoet aan de voorwaarden. Albanië "in beginsel" ook.

Voordat de daadwerkelijke onderhandelingen met Albanië kunnen beginnen moet het land nog een paar zaken duidelijk maken. Onder meer dat er voortgang is geboekt bij het opzetten van de onafhankelijke justitiële instellingen en dat de strijd tegen de georganiseerde misdaad doorgaat, aldus Blok.

Een ingewijde verwacht dat over ongeveer negen maanden alles in kannen en kruiken is en de gesprekken met Albanië dan kunnen beginnen.

Binnen de EU is een grote meerderheid voorstander om onderhandelingen te beginnen met Albanië en Noord-Macedonië. Frankrijk heeft bovendien zijn verzet tegen toetreding van Albanië opgegeven. Daardoor komt Nederland steeds meer alleen te staan.

Brussel hervormt op aandringen van Parijs het toetredingsproces. De Europese Commissie kwam vorige maand met voorstellen. Die houden onder meer in dat onderhandelingen over toetreding moeten kunnen worden vertraagd, stopgezet of overgedaan als landen weer achteruitgaan of afspraken niet nakomen op bijvoorbeeld het gebied van de rechtstaat.

Dat maakt het voor tegenstanders van de toetredingsgesprekken in de Kamer ook makkelijker om akkoord te gaan. CDA, ChristenUnie en VVD verzetten zich tot dusver tegen de komst van Albanië. Dinsdag spreekt de Tweede Kamer Blok over de uitbreiding.

Terug naar boven