r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: maatregelen voor het Commissiepersoneel

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 12 maart 2020.

In het licht van de steeds veranderende situatie rond de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) heeft de Europese Commissie al sinds het begin van de crisis een pakket maatregelen opgezet en ten uitvoer gelegd om haar medewerkers te beschermen. De Commissie heeft voor het beheer van deze crisis alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen op basis van feiten en wetenschappelijk bewijs. Zij handelt daarbij in overleg met het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en in overeenstemming met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), en coördineert haar optreden met de richtlijnen en aanbevelingen van de nationale gezondheidsautoriteiten in de betrokken gastlidstaten. Deze voorzorgsmaatregelen zijn er in de eerste plaats op gericht om de verspreiding van het virus in te dammen en het risico op besmetting bij het personeel te beperken zonder daarbij de bedrijfscontinuïteit in het gedrang te brengen. Bij de maatregelen die momenteel van kracht zijn, is rekening gehouden met de recentste besluiten van de autoriteiten in de lidstaten.

De volgende maatregelen worden momenteel ten uitvoer gelegd en worden voortdurend geëvalueerd:

  • Vanaf het begin heeft de Commissie flexibele werkregelingen ingesteld (telewerk).
  • Met ingang van 16 maart zullen alle collega's in niet-kritieke functies telewerken. Collega's in kritieke functies blijven aanwezig op het werk, maar werken in ploegen.
  • Met ingang van 16 maart zullen alle Europese scholen en crèches sluiten als voorzorgsmaatregel om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
  • Wie symptomen heeft, wordt gevraagd om thuis te blijven / in thuisisolatie te gaan.
  • De hygiënemaatregelen worden systematisch versterkt en het personeel wordt verzocht zich strikt aan deze maatregelen te houden.
  • Vergaderingen of evenementen met collega's die daarvoor uit een ander land moeten komen, worden gehouden via videoconferentie, en als dat niet mogelijk is, worden zij uitgesteld. Indien een vergadering plaatsvindt, worden de deelnemers geregistreerd.
  • Alle bezoeken door groepen worden opgeschort. Er wordt per geval beslist welke vergaderingen met externe individuele bezoekers (minder dan vijf) kunnen doorgaan.
  • Alle klassikale cursussen en andere opleidingen voor het personeel worden opgeschort.
  • Enkel absoluut noodzakelijke missies (binnen of buiten de EU) zullen doorgaan, mits zij niet kunnen worden vervangen door een videoconferentie.

Het personeel wordt dagelijks geïnformeerd via e-mails en een regelmatig geactualiseerde speciale webpagina. Er is een specifieke helpdesk waar medewerkers 24/7 per e-mail of telefoon met hun vragen terecht kunnen. De Commissie beschikt over duidelijke richtsnoeren en een stappenplan om met bevestigde gevallen van Covid-19 onder haar personeel of in haar gebouwen om te gaan.

De Commissie volgt de situatie op de voet en staat paraat om zo nodig de maatregelen te herzien of verdere maatregelen te treffen.


Terug naar boven