r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Continuïteit van de besluitvorming in de Raad en de Europese Raad

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 12 maart 2020.

De voorzitter van de Europese Raad, de voorzitter van de Commissie en de premier van Kroatië, dat het roulerende voorzitterschap van de Raad bekleedt, hebben vandaag de volgende besluiten genomen over de besprekingen in de Raad en de Europese Raad:

  • De Unie moet haar besluitvormings­capaciteit behouden, zodat ze doeltreffend kan optreden om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan en de gevolgen ervan te beperken, en andere belangrijke uitdagingen voor de Unie kan aanpakken.
  • Tegelijkertijd moeten de werkzaamheden van de instellingen worden aangepast aan de huidige situatie en moet het risico van verspreiding van het virus zo laag mogelijk worden gehouden.

Wat betekent dit specifiek voor de Raad?

  • Essentiële Raadszittingen zullen doorgaan.
  • Niet-essentiële of niet-dringende Raadszittingen zullen worden afgelast of uitgesteld en zullen in sommige gevallen worden vervangen door videoconferenties. Besluiten kunnen waar mogelijk via schriftelijke procedures worden genomen.
  • Bij zittingen die doorgaan, zullen maatregelen worden getroffen om de deelnemers te beschermen.

In de periode tot en met 31 maart zijn dit de essentiële Raads­zittingen die doorgaan:

  • 13 maart: Raad Justitie en Binnenlandse Zaken
  • 17 maart: Raad Economische en Financiële Zaken
  • 23 maart: Raad Buitenlandse Zaken (zoals overeengekomen met hoge vertegenwoordiger Josep Borrell)
  • 24 maart: Raad Algemene Zaken
  • 26-27 maart: Europese Raad

De voorzitter van de Europese Raad, de voorzitter van de Commissie en de premier van Kroatië zullen doorlopend overleg plegen.


Terug naar boven