r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering: coronavirus, begroting, migratie

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 11 maart 2020.

In een verkorte plenaire sessie, bespraken EP-leden de reactie van de EU op de verspreiding van het virus, de spanningen aan de Grieks-Turkse grens en de meerjarenbegroting.

De plenaire sessie vond deze week in Brussel plaats, in plaats van in Straatsburg, en werd ingekort tot één dag door bezorgdheid over de verspreiding van het coronavirus.

Op dinsdagochtend bespraken de EP-leden de verspreiding van COVID-19 met de Europese Commissie en de Raad. Ze benadrukten de noodzaak om de verspreiding in Europa tegen te gaan. Ze riepen ook op tot solidariteit tussen EU-landen en vroegen meer middelen voor gezamenlijk onderzoek om het virus te stoppen.

In een debat over de EU-top van februari - die er niet in slaagde om een akkoord te vinden tussen de leiders van de EU over de meerjarenbegroting - waren de Europarlementsleden heel kritisch over het voorstel van Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad. Volgens EP-leden is er een tekort aan ambitie en waarschuwden ze dat ze een slecht akkoord voor de komende zeven jaar niet zouden goedkeuren.

De EU moet Griekenland helpen om de grens met Turkije te controleren, zeiden EP-leden op dinsdag in een debat over de huidige situatie. Velen van hen benadrukten ook dat een herhaling van de vluchtelingencrisis van 2015 moet vermeden worden en drongen aan op een actualisering van het gemeenschappelijke EU-asielbeleid.

Aan het begin van de sessie hebben de Europarlementariërs de nieuwe strategie voor gendergelijkheid - die recent door de Europese Commissie werd aangekondigd - goed onthaald maar beklemtoonden wel de noodzaak voor concrete actiepunten. “Het realiseren van vrouwenrechten is geen optie, maar een plicht en het is mogelijk als er politieke wil is,” zei vicevoorzitter van het Parlement Mairead McGuinness.

Andere zaken

Deze week hebben de fractieleiders beslist om de Parlementaire kalender te herbekijken als een voorzorgsmaatregel voor de publieke gezondheid. De volgende plenaire sessie zal ook ingekort worden en zal op 1-2 april in Brussel plaatsvinden. Daarnaast werden de geplande parlementaire commissievergaderingen van volgende week uitgesteld.

Meer informatie

Ontdek het Parlement op social media

Productinformatie

REF.: 20200305STO74153


Terug naar boven