r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de EU over het zich aansluiten van bepaalde derde landen bij de beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op woensdag 11 maart 2020.

Op 28 januari 2020 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2020/120[1] tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB aangenomen.

Daarbij worden aan de in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB opgenomen lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen, entiteiten en lichamen 7 personen toegevoegd die betrokken zijn bij de organisatie door de Russische Federatie van zogenaamde "lokale verkiezingen" op 8 september in de illegaal geannexeerde Autonome Republiek de Krim en de stad Sebastopol in Oekraïne.

De kandidaat‑lidstaten Montenegro* en Albanië*, EVA‑land Noorwegen, dat lid is van de Europese Economische Ruimte, en Oekraïne sluiten zich bij deze verklaring aan.

Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationale beleid in overeenstemming is met dit besluit van de Raad.

De Europese Unie neemt met voldoening kennis van deze toezegging.

<>[1] Op 28.01.2020 bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB L 22l, blz. 5).

  • * 
    Montenegro en Albanië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

Terug naar boven