r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen besproken

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op woensdag 11 maart 2020.

10 maart 2020, wetsvoorstel - Wat is afval en wat kan nog van pas komen in een circulaire economie? De Kamer bespreekt het voorstel van minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) dat Europese regels voor afval in Nederlandse wetgeving vastlegt.

Met de Europese richtlijn en het wetsvoorstel wordt een juridische basis gelegd voor producentverantwoordelijkheid bij afval en gescheiden afvalinzameling. Het is een belangrijke stap voorwaarts voor de circulaire economie, benadrukt Van Veldhoven, met name voor landen die minder ver zijn dan Nederland bij de ontwikkeling van de circulaire economie.

Gescheiden inzameling

Uitgangspunt van de Europese richtlijn is dat bioafval, kunststoffen, metaal, glas, papier, textiel en gevaarlijk afval gescheiden wordt verwerkt. Von Martels (CDA) spreekt over de huidige "landelijke wirwar van regels" voor afvalscheiding. Dat producenten vele verschillende teksten en logo's hanteren, versterkt de onduidelijkheid, denkt Schonis (D66). Beide woordvoerders pleiten voor duidelijke, logische voorschriften.

In Nederland kennen we een gedecentraliseerd systeem van inzameling, legt de minister uit. Er bestaan dus verschillen tussen gemeenten. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf kiezen voor voorscheiding of nascheiding van afval.

Verantwoordelijkheid producenten

Een circulaire economie begint bij de producenten, vindt Kröger (GroenLinks). Hun producten zouden duurzaam moeten zijn, gerepareerd moeten kunnen worden of kunnen worden hergebruikt. Zij zou het liefst meer visie op de lange termijn zien van het kabinet. Van welke schadelijke stoffen, productieprocessen of producten durven we te zeggen dat we ze in de toekomst niet meer nodig hebben?

De overheid probeert te bevorderen dat producten deugdelijk worden ontworpen, zegt Van Veldhoven, maar we moeten constateren dat niet alle schadelijke stoffen uit te faseren zijn. Slechte producten die buiten Nederland worden geproduceerd, kan ik bovendien niet verbieden, benadrukt de minister. Daarom zijn Europese afspraken volgens haar zo belangrijk.

Financiële gevolgen en regeldruk

Krijgen ondernemers met meer regeltjes te maken als gevolg van deze wet? Ziengs (VVD) maakt zich daar zorgen over. Het wetsvoorstel brengt geen nieuwe administratieve lasten met zich mee, benadrukt Van Veldhoven. De wijzigingen zorgen volgens de minister voor een vereenvoudiging en hebben daarmee indirect een verlichtend effect op de regeldruk.

Van Aalst (PVV) denkt dat ondernemers door de nieuwe wetgeving op kosten worden gejaagd. Hij ziet de EU-richtlijn als een poging van Brussel om zich met het Nederlandse afvalbeleid te bemoeien.

De Kamer stemt op 17 maart over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties.

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist

Terug naar boven