r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Grieks-Turkse grens:EP weerstaat Turkse druk, eist gemeenschappelijk asielbeleid

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 10 maart 2020.

Het Parlement dringt aan op EU-hulp voor Griekenland om de grens met Turkije te controleren en het recht op asiel garanderen voor degenen die het nodig hebben

In een debat met EU-commissaris Johansson (Binnenlandse Zaken) en het Kroatische voorzitterschap van de Raad uitte een meerderheid van de sprekers vandaag kritiek op de Turkse president Erdogan die menselijk lijden voor politieke doeleinden gebruikt. De Europarlementariërs onderstreepten dat de vluchtelingencrisis van 2015 zich niet mag herhalen en drongen aan op een actualisering van het gemeeschappelijke EU asielbeleid.

Een aantal fractieleiders riep op tot een herziening van de vluchtelingendeal met Turkije, die in 2016 werd gesloten om de honderduizenden migranten en asielzoekers op te vangen in ruil voor financiële steun van de EU. Anderen toonden zich zeer bezorgd over de verslechterende humanitaire situatie aan de grens met Turkije en op de Griekse eilanden, waar duizenden asielzoekers, waaronder veel minderjarigen zonder ouderlijk toezicht, zijn gestrand. Erdogan heeft ruim een week geleden de grens tussen zijn land en de EU opengesteld voor vluchtelingen.

De noodzaak om het Verdrag van Genève te respecteren en bescherming te bieden aan vluchtelingen, de beschuldigingen over politiegeweld tegen mensen die de grens proberen over te steken en het risico dat jihadisten het grondgebied van de EU zouden kunnen binnenkomen, werden tijdens het debat ook aan de orde gesteld.

U kunt het debat hier terugkijken.


Terug naar boven