r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Brief van de minister van BZK over de rol en taken van de burgemeester met het oog op bestuurlijke aanpak van criminaliteit

dinsdag 10 maart 2020

Bij wetsvoorstel 34716 - Initiatiefvoorstel Deconstitutionalisering benoeming van commissaris van de Koning en burgemeester (Grondwetswijziging, tweede lezing) is een brief ondergebracht.

Terug naar boven