r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Hoe dicht je de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 6 april 2022.

Link naar de video: Loonkloof tussen mannen en vrouwen

(Duur van de video:00:58)

Ontdek wat het Parlement doet om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten, in het teken van Internationale vrouwendag 2020.

Ondanks het feit dat gendergelijkheid één van de basisprincipes van de EU is en dat het principe van gelijk loon voor gelijk werk meer dan 60 jaar geleden werd geïntroduceerd, worden vrouwen in de EU nog steeds 15% minder per uur betaald dan mannen.

Het Europees Parlement wil daar verandering in brengen. In een resolutie, die op 30 januari werd aangenomen, eisen EP-leden dat de Europese Commissie een EU-strategie voor gendergelijkheid op tafel legt, die maatregelen bevat om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten.

De Commissie presenteerde op 5 maart zijn strategie voor gendergelijkheid. Gelijk loon voor gelijk werk zal de hoeksteen van de strategie zijn.

Oplossingen voor gelijk loon: bindende doelstellingen en transparante maatregelen

Het Parlement wil bindende voorschriften voor de loonkloof en loontransparantie, geldig voor de publieke en de privésector. Ze willen ook een sterke handhaving, duidelijke doelstellingen en toezicht om vooruitgang te kunnen meten.

EP-leden willen dat het actieplan voor de loonkloof tussen mannen en vrouwen herzien wordt tegen eind 2020. Ze willen ook duidelijke doelstellingen voor de EU-landen om de loonkloof tijdens de komende vijf jaar te dichten.

De hoofdoorzaken van ongelijk loon aankaarten

Om de ongelijke deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt aan te kaarten - één van de voornaamste redenen voor de loonkloof - vragen EP-leden een grotere investering in onderwijs op jonge leeftijd, zorgvoorzieningen en meer familievriendelijke werkomstandigheden.

Ze willen vrouwen ook aanmoedigen om beter betaalde banen te zoeken door bijvoorbeeld het stimuleren van wetenschap- en technologieonderwerpen voor meisjes op school, het aanmoedigen van vrouwelijk ondernemerschap en de mogelijkheid van levenslang leren.

Het verschil in pensioenen verminderen

Om de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen aan te pakken - die gemiddeld twee keer groter is dan de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU - stellen EP-leden maatregelen voor, zoals de introductie van krediet voor zorgverlening en een minimum pensioen.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20200227STO73521


Delen

Terug naar boven