r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Installatie nieuwe leden Akademie van Kunsten, Amsterdam

Amsterdam
© PDC
datum 19 maart 2020 16:00 - 17:30
plaats Amsterdam
locatie Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29 Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze bijeenkomst is voor deze datum afgelast, maar wordt mogelijk verplaatst naar een andere datum. Hou onze agenda in de gaten.

Op donderdag 19 maart 2020 installeert de Akademie van Kunsten haar tien nieuwe leden tijdens een feestelijke bijeenkomst met als thema 'Transformatieve kracht van kunst'.

Foto: BikVanderPol

Nieuwe leden

De nieuwe leden van de Akademie van Kunsten zijn:

  • Hanna Bervoets
  • Maxim Februari
  • Michaël Dudok de Wit
  • Raaf Hekkema
  • Theo Jansen
  • Igone de Jongh
  • John Körmeling
  • Halina Reijn
  • Typhoon
  • Dries Verhoeven

De transformatieve kracht van kunst

Verandering is de constante factor in onze samenleving en de kunsten spelen daarin hun rol als aanjager, duider, spiegel en katalysator van transformatie. Iedere maker doet dat op zijn/haar eigen wijze. Hoe komt die kracht tot uiting in het werk van de nieuwe leden?

In tien 'odes' worden de nieuwe leden geïntroduceerd. Het volledige programma wordt binnenkort bekend gemaakt. U bent van harte welkom!

Meer informatie en aanmelden

Zie voor meer informatie over deze bijeenkomst en aanmelden op de website van de Akademie van Kunsten.


Delen

Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven