r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Climate change: Council adopts EU long-term strategy for submission to the UNFCCC

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 5 maart 2020.

De Raad heeft vandaag, namens de EU en haar lidstaten, de EU‑lange­termijn­strategie wat betreft broeikasgassen aangenomen. Zoals vereist door de Overeenkomst van Parijs zal de tekst aan het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaat­verandering (UNFCCC) worden toegestuurd.

Met deze strategie laten de EU en de lidstaten opnieuw zien dat ze alles in het werk stellen om de Overeenkomst van Parijs en de langetermijn­doelstellingen daarbij na te komen. Hiermee wordt verwezen naar de bekrachtiging, zoals aangegeven in de conclusies van de Europese Raad van 12 december 2019, van de doelstelling van een klimaat-neutrale EU in 2050. De EU en haar lidstaten willen wereldwijde klimaatactie aanmoedigen door overeenkomsten te sluiten over ambitieuze sociale en economische transformatie, en die ook uit te voeren. Zij willen op die manier ook tonen dat de overgang naar klimaat­neutraliteit niet alleen absoluut noodzakelijk, maar ook haalbaar en wenselijk is.

Aan de afzonderlijke lidstaten wordt ook gevraagd dat zij hun eigen nationale strategieën voorbereiden voor indiening bij het UNFCCC. De EU dringt er bij alle partijen bij de Overeenkomst van Parijs op aan hun strategieën uiterlijk in 2020 mee te delen conform de Overeenkomst.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven