r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Loonkloof tussen mannen en vrouwen in Europa: feiten en cijfers (infografiek)

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 1 april 2022.

Vóór de Internationale Vrouwendag 2020 van start gaat, ontdek meer over de economische ongelijkheden die blijven bestaan tussen mannen en vrouwen in de EU.

Dit jaar vieren we de 25ste verjaardag van de goedkeuring van de VN Verklaring van Peking, voor de verbetering van het leven van vrouwen in de wereld. We vieren ook de 10e verjaardag van VN-Vrouwen (UN Women), toegewijd aan gendergelijkheid en de emancipatie van vrouwen - en het is vijf jaar geleden sinds de goedkeuring van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, waaronder ook gendergelijkheid.

Maar eerst, wat is de stand van zaken? Er is vooruitgang geboekt, maar ongelijkheid tussen mannen en vrouwen blijft bestaan, ook op de arbeidsmarkt. Vrouwen worden gemiddeld minder dan mannen betaald in de EU.

Gendergelijkheid begrijpen

  • De genderloonkloof is het verschil in het gemiddelde loon tussen mannen en vrouwen.
  • De niet-gecorrigeerde loonkloof is het verschil tussen het gemiddelde brutoloon van mannen en vrouwen, uitgedrukt in het loonpercentage van mannen. Het houdt geen rekening met onderwijs, leeftijd, gewerkte uren of type baan.
  • De data hebben alleen betrekking op bedrijven met 10 of meer werknemers.

Hoe groot is de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU?

Vrouwen in de EU verdienen gemiddeld 15% minder per uur dan mannen. Er zijn grote verschillen tussen de lidstaten: Estland heeft de grootste loonkloof met 23%, terwijl Roemenië de laagste loonkloof heeft met 3%. In België is de loonkloof 6% en in Nederland 15%.

Een kleinere loonkloof betekent niet per se meer gendergelijkheid. Het komt vaak voor in landen waar minder vrouwen werken. Een grote loonkloof kan dan weer een indicatie zijn dat vrouwen voornamelijk werkzaam zijn in sectoren die laagbetaald zijn of dat een aanzienlijk aantal van hen halftijds werken.

Vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt

De redenen voor de deze loonkloof zijn niet eenvoudig - er moet rekening gehouden worden met veel factoren. Er speelt heel wat meer dan gelijk loon voor gelijk werk.

Hoewel meer vrouwen dan mannen in de EU afstuderen met een hogere opleiding, worden ze minder vertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Bijna 30% van de vrouwen in de EU werkt halftijds en er is meer kans dat ze stoppen met werken om voor kinderen of familieleden te zorgen.

De loonkloof verandert ook met de leeftijd - aan het begin van de loopbaan is de loonkloof eerder lager en wordt het groter met de tijd, hoewel deze patronen verschillen per land. De loonkloof verschilt ook per sector, en was in 2017 groter in de privésector dan in de openbare sector in de meeste EU-landen.

Een belangrijke redden voor de loonkloof is de oververtegenwoordiging van vrouwen in relatief laagbetaalde sectoren en minder vertegenwoordigding in hoogbetaalde sectoren. Er waren in 2018 bijvoorbeeld meer mannelijke dan vrouwelijke wetenschappers en ingenieurs in de EU - 59% vergeleken met 41%. Er waren ook maar 33% vrouwelijke managers in de EU.

Door de loonkloof lopen vrouwen ook meer risico om op latere leeftijd in armoede te leven. In 2018 was het pensioen van vrouwen in de EU gemiddeld 30% lager dan dat van mannen. Dit verschilt opnieuw tussen de lidstaten - van een pensioenkloof van 43% in Luxemburg tot 1% in Estland. In België was de pensioenkloof 25% en in Nederland 40%.

Lees meer over wat het Parlement doet om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20200227STO73519


Delen

Terug naar boven