r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 30 april 2020.

Europese Raad 26 maart 2020 (Videoconferentie)

Europese Raad
Bron: The Council of the European Union

Op 26 maart 2020 vond een videoconferentie plaats tussen de regeringsleiders van de EU-lidstaten, de vaste voorzitter, de voorzitter van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger. De bijeenkomst zou eigenlijk plaatsvinden op 26 en 27 maart 2020 in Brussel, maar dit ging niet door vanwege de maatregelen die genomen zijn tegen het coronavirus.

Op de top werd gesproken over manieren om de corona-pandemie in te perken. De onderwerpen die oorspronkelijk op de agenda stonden, zoals het MFK, het uitbreidingsbeleid en de digitale toekomst van de EU, zijn uitgesteld naar een latere top.

Inhoud

1.

Onderwerpen op de agenda

Coronavirusuitbraak

De regeringsleiders spraken over de gecoördineerde aanpak van het coronavirus. In deze aanpak staan vier prioriteiten centraal: inperken van de verspreiding van het virus; het verzekeren van de voorziening van medische middelen; het promoten van onderzoek, waaronder naar een vaccin en het aanpakken van socio-economische gevolgen.

2.

Resultaten

Over een van de belangrijkste onderwerpen (het snel inzetten van extra Europese miljarden om de crisis te bestrijden) zijn de EU leiders het niet eens geworden. De inzet van dit Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) met een leencapaciteit van 410 miljard euro stuitte op verdeeldheid, en de landen vragen aan de Eurogroep om met een toepasselijke oplossing te komen. De Raad is wel tot andere conclusies gekomen.

De verspreiding van het virus beperken

De lidstaten hebben afzonderlijk al maatregelen getroffen om de verspreiding in te dammen. Deze zijn verder onderbouwd door de richtsnoeren van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en- bestrijding (ECDC) en zullen blijven worden gevolgd door de EU-regeling politieke crisisrespons (ICPR) dat is opgezet door het Kroatisch voorzitterschap van de EU. Daarnaast hebben de landen grenscontroles ingevoerd. De landen hebben afgesproken zo snel mogelijk met oplossingen te komen voor EU burgers die problemen hebben om terug te keren naar hun land. Verder laten de lidstaten weten dat de doorgang versoepelt wordt voor belangrijke goederen als voedsel en beademingsapparatuur.

Medisch materiaal beschikbaar stellen

De lidstaten moeten nauw samenwerken om voldoende medisch materiaal beschikbaar te stellen. De Europese Commissie is ook gevraagd het budget voor de rescEU-voorraad aan medisch materiaal verhogen naargelang nodig is. Ook zullen de lidstaten verslag uitbrengen aan de Commissie over het verhogen van de testcapaciteiten van het coronavirus.

Onderzoek bevorderen

De EU zal meer steun verlenen aan Europese onderzoeksteams en ondernemingen om zo snel mogelijk een vaccin te ontwikkelen en deze beschikbaar te stellen voor iedereen die dat nodig heeft.

Terug naar boven