r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Commissie richt wereldwijde coalitie voor biodiversiteit op

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 3 maart 2020.

Ter gelegenheid van de Werelddag van wilde dieren en planten heeft de Europese Commissie vandaag in Monaco een nieuwe wereldwijde coalitie voor biodiversiteit gelanceerd. Met deze communicatiecampagne roept de Commissie op meer actie te ondernemen om het publiek ervan bewust te maken dat onze biodiversiteit moet worden beschermd.

In de aanloop naar de cruciale CoP15-vergadering van het Verdrag inzake biologische diversiteit in oktober 2020 roept de Commissie alle nationale parken, aquaria, botanische tuinen, dierentuinen, wetenschaps- en natuurhistorische musea op de handen in elkaar te slaan en het publiek bewust te maken van de natuurcrisis.

Europees commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij, Virginijus Sinkevičius: “De biodiversiteitscrisis is onlosmakelijk verbonden met de klimaatverandering. Door de biodiversiteit te beschermen en herstellen redden wij niet alleen de natuur voor de toekomstige generaties, maar helpen wij ook de klimaatverandering te bestrijden en de negatieve gevolgen ervan voor onze voeding, gezondheid en economie te beperken. Wij moeten dringend wereldwijd actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de toekomstige generaties ook buiten de dierentuinen en botanische tuinen nog van de natuur kunnen genieten. Wij mogen niet falen.”

Door hun collecties, educatieve programma's en instandhoudingsprogramma's zijn nationale parken, aquaria, botanische tuinen, dierentuinen, wetenschaps- en natuurhistorische musea de beste ambassadeurs om het publiek bewust te maken van de dramatische gevolgen van de biodiversiteitscrisis. De Europese Commissie moedigt ook nationale, regionale en lokale autoriteiten, niet-gouvernementele organisaties, ondernemingen, wetenschappers en individuele burgers aan om in de aanloop van de VN-biodiversiteitstop (CoP15) het bewustzijn te helpen vergroten.

Tijdens de CoP15 zullen de 196 partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit van de Verenigde Naties naar verwachting een nieuw mondiaal kader voor de bescherming en het herstel van de natuur aannemen. Een dergelijk kader is, net zoals de Overeenkomst van Parijs voor de noodtoestand rond het klimaat, broodnodig. Na de top zal de coalitie voor biodiversiteit zich richten op gecoördineerde acties met tastbare effecten die bedoeld zijn om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen. Dit initiatief hangt samen en is volledig in overeenstemming met andere initiatieven en coalities, zoals de door Costa Rica geleide coalitie met een hoge ambitie.

Achtergrond

De wereldwijde coalitie voor biodiversiteit vormt een aanvulling op de in 2017 opgerichte coalitie “World aquariums #ReadyToChange to #BeatPlasticPollution”, die meer dan 200 aquaria uit 41 landen verenigt om wereldwijd het bewustzijn over marien zwerfvuil te vergroten.

In het Musée océanographique van Monaco heeft vandaag een ceremonie plaatsgevonden om de oprichting van deze coalitie in de verf te zetten en de leiding over de coalitie van aquaria, die in handen was van de Europese Commissie, officieel over te dragen aan het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) in het kader van de Clean Seas-campagne.

De Europese Commissie zal later deze maand de nieuwe biodiversiteitsstrategie van de EU voor de bescherming en het herstel van de natuur in Europa aankondigen. Daarin zal zij toelichten met welke ambities de EU naar de CoP15-biodiversiteitstop gaat. Er zal ook een groot evenement worden georganiseerd om de betrokkenheid van het publiek te vergroten: de Groene Week van de EU. In het kader daarvan zullen van 1 tot en met 5 juni 2020 tal van evenementen in heel Europa en een conferentie in Lissabon en Brussel worden georganiseerd om de maatschappij te mobiliseren voor de natuur en de biodiversiteit.

Uit een verslag van 2019 van het intergouvernementeel platform voor wetenschap en beleid inzake biodiversiteit en ecosysteemdiensten (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) blijkt dat de natuur wereldwijd in een ongekend tempo aftakelt. De biodiversiteit neemt steeds sneller af en tot een miljoen dier- en plantensoorten zijn met uitsterven bedreigd, wellicht met ernstige gevolgen voor de mens wereldwijd. Dit betekent dat de ecosystemen niet meer in staat zouden zijn de mensheid te voorzien van water, voedsel, schone lucht en hout en dat ecosysteemdiensten zoals bestuiving, klimaatregeling, bodemvorming en regeling van overstromingen ernstig in het gedrang komen.

Meer informatie

Tekst van de verbintenis: https://ec.europa.eu/environment/pdf/biodiversity_coalition_pledge.pdf

Coalitie “aquaria uit de hele wereld tegen plasticvervuiling” van 2018

Geïnteresseerde instellingen kunnen voor nadere informatie contact opnemen met ec-biodiversity-coalition@ec.europa.eu.


Terug naar boven