r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nieuwe Eurobarometer-enquête: Meer dan 90% van EU-burgers vindt milieu en klimaat beschermen belangrijk

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 3 maart 2020.

Volgens een nieuwe Eurobarometer-enquête hecht 94 % van de EU-burgers belang aan de bescherming van het milieu. Bovendien beschouwt 91 % de klimaatverandering als een ernstig probleem in de EU. 83 % van de respondenten vindt EU-wetgeving noodzakelijk om het milieu te beschermen.

Uit de resultaten van de Eurobarometer-enquête die vandaag zijn gepubliceerd, blijkt dat burgers meer inspanningen willen om het milieu te beschermen en vinden dat grote bedrijven, de industrie, nationale overheden en de EU, alsook burgers zelf, die verantwoordelijkheid moeten delen. De meest doeltreffende manieren om milieuproblemen aan te pakken, bestaan er volgens de bevraagde burgers in “anders te gaan consumeren” en “anders te gaan produceren en handeldrijven”.

Virginijus Sinkevičius, commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij:“De resultaten van deze enquête zijn niet verwonderlijk. Dit zijn precies de bekommernissen van de burgers waaraan we met de Europese Green Deal tegemoet willen komen. Het is bemoedigend een draagvlak te zien voor de fundamentele veranderingen die we in onze samenleving en economie zullen doorvoeren en te merken dat mensen daarin een actieve rol willen spelen.”

De resultaten laten zien dat klimaatverandering, luchtvervuiling en de afvalberg de drie meest prangende milieukwesties zijn. Ruim driekwart (78 %) van de respondenten is van mening dat milieukwesties een directe impact hebben op hun gezondheid en dagelijkse leven. Meer dan acht op de tien maakt zich zorgen over de aanwezigheid en de impact van chemische stoffen in producten voor dagelijks gebruik.

De Europese burgers erkennen dat fundamentele veranderingen nodig zijn. Bij de meer dan 27 000 bevraagden bestaat brede steun voor beleidsmaatregelen ter vermindering van plastic afval en zwerfvuil. Ook vinden zij dat producten op dusdanige wijze moeten worden ontworpen dat recycling van plastic wordt vergemakkelijkt. Daarnaast moeten de industrie en kleinhandel inspanningen leveren om plastic verpakkingen terug te dringen en mensen willen meer voorlichting over manieren om ons plastic afval te beperken. Tevens moeten plaatselijke overheden zorgen voor meer en betere inzamelvoorzieningen voor plastic afval.

De enquête onderzocht eveneens de opvattingen over de kledingindustrie en laat zien dat er grote bezorgdheid bestaat over de milieuproblemen en arbeidsomstandigheden in die sector. De respondenten geven aan dat zij kleding willen die langer meegaat en gemaakt wordt van recyclebare materialen.

Tot slot krijgen ook andere maatregelen bijval, zoals investeringen in onderzoek en ontwikkeling, meer informatie en onderwijs, het aanmoedigen van bedrijven om duurzame activiteiten te ontplooien en een strengere wetgevingscontrole.

Achtergrond

Deze enquête is tussen 6 en 19 december 2019 uitgevoerd in de destijds 28 EU-lidstaten. 27 498 respondenten uit verschillende sociale en demografische groepen werden thuis persoonlijk geïnterviewd in hun moedertaal.

Deze speciale Eurobarometer-enquête is het vervolg op een in oktober 2017 uitgevoerde speciale Eurobarometer-enquête over hetzelfde onderwerp. Heel wat vragen daaruit zijn in deze speciale Eurobarometer overgenomen.

Meer informatie

Eurobarometer-enquête


Terug naar boven