r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU4FairWork: Commissie start campagne tegen zwartwerk

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 2 maart 2020.

De Commissie start vandaag de eerste Europese campagne ter bevordering van witwerk en zal daarbij nauw samenwerken met het Europees platform tegen zwartwerk en de Europese Arbeidsautoriteit. Doel van het initiatief is werknemers, bedrijven en beleidsmakers beter voor te lichten over het feit dat zwartwerk niet loont, maar werknemers van hun sociale bescherming berooft, de concurrentie tussen bedrijven verstoort en tot enorme tekorten van de overheidsfinanciën leidt.

Uit een nieuwe speciale Eurobarometer blijkt de omvang van het probleem: 10 % van de Europeanen meldt dat ze het afgelopen jaar goederen of diensten hebben gekocht waarbij mogelijk zwartwerk aan te pas is gekomen. Een derde van de Europeanen kent iemand die zwart werkt.

Volgens Nicolas Schmit, commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten, “is alle werk belangrijk. De sociale rechten van alle werknemers moeten worden nageleefd. Met de vandaag gestarte campagne willen we werknemers, bedrijven en overheden voorlichten over de voordelen van witwerk. De EU intensiveert de inspanningen om zwartwerk te bestrijden door de samenwerking tussen de lidstaten te stimuleren en iedereen in heel Europa beter voor te lichten. Samen kunnen we een einde maken aan zwartwerk.”

De campagne om zwartwerk om te zetten in witwerk gaat van start op de sociale media (#EU4FairWork). Op 16 maart 2020 zal in de lidstaten van de EU een actieweek te bevordering van witwerk van start gaan met tal van activiteiten, zoals inspecties in risicosectoren, informatiebijeenkomsten, bezoeken aan middelbare scholen enzovoorts. De Commissie zal ook een verslag goedkeuren over de activiteiten van het Europees platform tegen zwartwerk, waarvan de leden de bevoegde autoriteiten van alle lidstaten en de bedrijfstakoverkoepelende sociale partners op EU-niveau vertegenwoordigen. Het netwerk wil de lidstaten van de EU helpen van elkaar te leren en nauwer grensoverschrijdend samen te werken. Het platform, dat in 2016 is opgericht, zal binnenkort in de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) worden geïntegreerd, zodat het nog doeltreffender kan functioneren.

De resultaten van de Eurobarometer-enquête

  • Uit de Eurobarometer-enquête uit 2019 blijkt dat zwartwerk nog steeds een hardnekkig probleem in de EU is met negatieve gevolgen voor werknemers, bedrijven en overheden.
  • 10 % van de Europeanen meldt dat ze het afgelopen jaar goederen of diensten hebben gekocht waarbij mogelijk zwartwerk aan te pas is gekomen.
  • De goederen of diensten waarbij het vaakst zwartwerk aan te pas komt, zijn reparaties of renovaties van de woning (30 %), bezoeken aan kap- en schoonheidssalons (27 %) en hersteldiensten (19 %).
  • Een derde van de Europeanen kent iemand die zwart werkt.
  • Uit de enquête blijkt ook dat vooral zelfstandigen en mobiele werknemers een risico lopen en dat de deeleconomie nieuwe problemen meebrengt.
  • De helft van de Europeanen denkt dat het risico op zwartwerk betrapt te worden laag is. Het percentage respondenten dat dat risico hoog inschat, is echter toegenomen vergeleken met eerdere enquêtes.

Achtergrondinformatie

Op EU-niveau wordt zwartwerk gedefinieerd als “betaalde werkzaamheden die op zichzelf wettig zijn, maar niet aan de overheid worden gemeld. Er moet echter wel rekening worden gehouden met verschillen tussen de regelgevingen van de lidstaten”.

Het is in de eerste plaats aan de nationale autoriteiten om zwartwerk aan te pakken. De bestrijding van zwartwerk is echter ook een belangrijke beleidsdoelstelling van de Europese werkgelegenheidsstrategie. Doel is bij te dragen tot een eerlijkere Europese arbeidsmarkt en de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten. In de nabije toekomst zal de Europese Arbeidsautoriteit de samenwerking op EU-niveau coördineren.

Meer informatie

Informatie over zwartwerk op de website van DG EMPL

Videoboodschap van commissaris Nicolas Schmit

Doe mee aan de campagne op de sociale media met #EU4FairWork


Delen

Terug naar boven