r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Voortgangsverslagen over Albanië en Noord-Macedonië

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 2 maart 2020.

Vandaag heeft de Europese Commissie geactualiseerde gegevens gepresenteerd over de door Albanië en Noord-Macedonië geboekte vooruitgang bij de verdere aanpak van rechtsstaatgerelateerde hervormingen, met name op de in juni 2018 door de Raad aangewezen gebieden. Beide landen hebben verdere tastbare en duurzame resultaten geboekt en daarom blijft de Commissie bij haar aanbeveling om toetredingsonderhandelingen te openen met Albanië en Noord-Macedonië.

Bij de presentatie van de verslagen zei commissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding Olivér Várhelyi: "Nadat in februari een nieuwe methode voor het toetredingsproces werd vastgesteld, presenteren we vandaag geactualiseerde gegevens over Albanië en Noord-Macedonië, waaruit blijkt dat de landen hun inspanningen hebben opgevoerd en tastbare en duurzame resultaten hebben geboekt met betrekking tot de kerngebieden die waren aangewezen in de conclusies van de Raad van juni 2018. De Commissie houdt vast aan haar aanbevelingen om de toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië te openen en ik hoop dat de lidstaten de komende weken een positief besluit zullen nemen”.

2020 - een driesporenaanpak

De Westelijke Balkan is een prioriteit voor de Commissie, die in 2020 een driesporenaanpak volgt. Op 5 februari presenteerde de Commissie haar voorstel om het EU-toetredingsproces een impuls te geven door er meer geloofwaardigheid, dynamiek, voorspelbaarheid en politieke sturing in aan te brengen. Parallel daaraan staat de Commissie nog steeds volledig achter haar aanbevelingen om toetredingsonderhandelingen te openen met Albanië en Noord-Macedonië, aangezien beide landen werk blijven maken van de hervormingen. Ten derde zal de Commissie ter voorbereiding van de top tussen de Europese Unie en de Westelijke Balkan op 6 en 7 mei in Zagreb met een plan komen voor de economische ontwikkeling en de investeringen in de regio.

In de vandaag gepubliceerde verslagen beschrijft de Commissie feitelijk en objectief de vooruitgang die beide landen sinds juni 2018 hebben geboekt op de door de Raad aangewezen terreinen.

Voor Albanië betreft dit de uitvoering van de justitiële hervorming, de doorlichting van rechters en openbaar aanklagers en de resultaten van de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad, met inbegrip van de cannabisteelt en de handel in harddrugs. Ook andere relevante kwesties worden besproken, zoals het akkoord over de weg naar de hervorming van het kiesstelsel en de inspanningen om ongegronde asielaanvragen aan te pakken.

Voor Noord-Macedonië betreft dit de aanzienlijke maatregelen die zijn getroffen om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te versterken, waaronder de recente goedkeuring van de herziene wet inzake het openbaar ministerie. Er kan vooruitgang worden gemeld wat betreft de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad alsmede de hervorming van de inlichtingendiensten en het openbaar bestuur.

Achtergrond

In april 2018 deed de Europese Commissie de aanbeveling om toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië te openen. In juni 2018 erkende de Raad de vorderingen en werd het traject uiteengezet naar het openen van toetredingsonderhandelingen, afhankelijk van de vooruitgang op bepaalde belangrijke gebieden.

Na opnieuw een positieve aanbeveling van de Commissie in mei 2019 stelde de Raad zijn besluit uit tot juni en vervolgens tot oktober 2019, waarna hij besloot vóór de top in mei 2020 in Zagreb op het uitbreidingsvraagstuk terug te komen.

Tijdens de Raad Algemene Zaken van maart 2020 zal naar verwachting worden gesproken over de koers van het uitbreidingsbeleid, op basis van de nieuwe methode, alsmede over de vorderingen van Noord-Macedonië en Albanië met het oog op het openen van de toetredingsonderhandelingen. De Europese Commissie zal over een paar maanden een meer gedetailleerde beoordeling van de algemene stand van zaken in de twee landen presenteren in haar jaarlijkse uitbreidingspakket.

Meer informatie

Verslag over Albanië

Verslag over Noord-Macedonië

Persbericht: Meer geloofwaardigheid, dynamiek, voorspelbaarheid en politieke sturing in het EU-toetredingsproces — Commissie legt voorstellen op tafel

Factsheet: Albanië op weg naar de EU

Factsheet: Noord-Macedonië op weg naar de EU

Website: Delegatie van de Europese Unie in Albanië

Website: Website Delegatie van de Europese Unie in Noord-Macedonië


Terug naar boven