r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Agenda procedurevergadering uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) - 5 maart 2020

maandag 2 maart 2020

Bij de volgende dossiers is een agenda procedurevergadering ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Voorstellen bij: 35300 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

Voorstellen bij: 31490 - Vernieuwing van de rijksdienst

Voorstellen bij: 34650 - Initiatiefvoorstel Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

Voorstellen bij: 35300 B - Vaststelling begroting gemeentefonds 2020

Voorstellen bij: 35395 - Wijziging van de Kadasterwet in verband met elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten

Voorstellen bij: 27926 - Huurbeleid

Voorstellen bij: 32757 - Bouwbesluit

Voorstellen bij: 32127 - Crisis- en herstelwet

Voorstellen bij: 32847 - Integrale visie op de woningmarkt

Voorstellen bij: 32813 - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Voorstellen bij: 35232 - Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

Voorstellen bij: 30196 - Duurzame ontwikkeling en beleid

Voorstellen bij: 35397 - Initiatiefvoorstel Laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raads- en statenleden van raads- en statencommissies

Voorstellen bij: 21109 - Uitvoering EG-Richtlijnen

Overige voorstellen:

Terug naar boven