r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 6 maart 2020
plaats Brussel, België
organisatie Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 4 maart 2020 (OR. en)

6467/20 OJ CONS 14

SOC 115 EMPL 98 SAN 68 CONSOM 39

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken)

Europagebouw, Brussel

6 maart 2020 (10.00)

  • 1. 
    Goedkeuring van de agenda

Niet-wetgevingswerkzaamheden

  • 2. 
    Covid-19 6458/20

    Gedachtewisseling

    Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van orde van de Raad)

NB: Gelieve de samenstelling van uw delegatie voor deze vergadering zo spoedig mogelijk mee te delen op het volgende e-mailadres: access.general@consilium.europa.eu

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO)

De raadsformatie Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van sociale zaken, werkgelegenheid, volksgezondheid en/of consumentenzaken van de lidstaten van de Europese Unie. Deze raad vergadert formeel ongeveer vier keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Meer over...

Terug naar boven