r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Minister Blok presenteert Staat van de Europese Unie 2020

donderdag 27 februari 2020, 16:00
Stef Blok
Bron: Nederlands Voorzitterschap EU 2016

DEN HAAG (PDC) - Vandaag presenteerde Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) de Staat van de Europese Unie. Hierin staat, zoals ieder jaar, de Nederlandse reactie op het Commissiewerkprogramma. Centraal in het werkprogramma van 2020 staat dat Europa klaar moet zijn voor een dubbele transitie: het toewerken naar zowel een duurzame als een digitale Unie. Het kabinet is over het algemeen positief over de doelstellingen van de Commissie, maar mist ook een aantal initiatieven.

Zo steunt het kabinet de Green Deal en de grootse plannen van de Commissie om te transformeren naar een concurrerende duurzame economie. Ook steunt het kabinet de digitale agenda van de Commissie om zich zo klaar te maken voor het digitale tijdperk. Op geopolitiek niveau is het kabinet voorstander van de geopolitieke plannen van de Commissie om bijvoorbeeld een leiderschapsrol te nemen in de WTO.

Aan de andere kant geeft het kabinet wel aan enkele initiatieven te missen vanuit Brussel. Zo wil Nederland dat de Commissie werkt aan een oplossing rond de impasse van het beroepslichaam van de WTO, het Appellate Body. Ook mist het kabinet voorstellen van de Commissie omtrent de transparantie van de Europese Unie. Daarnaast vind het kabinet dat impact assessments van de Europese Commissie nog te vaak ontbreken. Dit zijn inschattingen van de regeldruk van Europese wetgeving. Nederland wil dat voor elke nieuwe regelgeving of aanpassing van bestaande regelgeving een impact assessment wordt uigevoerd.

Bron: Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken

Terug naar boven