r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Digitale toekomst van de EU

code op laptop

Eén van de zes beleids­prioriteiten van de Commissie Von der Leyen is 'Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk'. De Europese Unie moet wereldleider worden in de toekomstige digitale samenleving. Vice­voorzitter Margrethe Vestager is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Op 19 februari 2020 presenteerde Eurocommissaris Vestager de nieuwe digitale strategie. De doelen voor de de komende vijf jaar zijn:

 • technologie die werkt voor mensen
 • een eerlijke en concurrerende economie
 • een open, democratische en duurzame samenleving

Daarnaast presenteerde de Commissie een datastrategie en een witboek over Kunstmatige Intelligentie. Met de nieuwe plannen wil de Commissie Von der Leyen het vermogen van de EU versterken om rechtstreeks te concurreren met de Verenigde Staten en China. Europa moet technologisch 'soeverein' worden ten opzichte van buitenlandse concurrenten.

Later in 2020 zal de Commissie verdere maatregelen presenteren. Het zal gaan om de wet digitale diensten (digital services act), een wet die de regels vaststelt voor bedrijven die de digitale interne markt van de EU willen betreden. Ook zal de eIDAS regulation (Verordening over elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt) worden herzien. Dat maakt het mogelijk voor EU-burgers om een veilige online-identiteit aan te maken.

Inhoud

1.

Probleemstelling

De totale hoeveelheid data die in de wereld wordt geproduceerd groeit hard. Van 33 zettabyte (1.000.000.000.000 gigabyte) in 2018 naar 175 zettabyte in 2025. Momenteel bezit een klein aantal Big Tech-bedrijven zoals Facebook en Google een groot deel van de data in de wereld. De EU loopt achter op het gebied van data, concurrenten China en de Verenigde Staten innoveren snel en investeren veel geld in de data-sector. Op het gebied van kunstmatige intelligentie (KI) loopt Europa ook achter. In 2016 werd er in Europa €3.2 miljard in KI geïnvesteerd, terwijl in Noord-Amerika en Azië respectievelijk €12.1 miljard en €6.5 miljard werd geïnvesteerd.

2.

Maatregelen

De Commissie heeft in het voorjaar van 2020 een datastrategie en een digitale strategie gepresenteerd. Belangrijke maatregelen zijn:

 • de oprichting van een Europese Cybersecurity Unit
 • een programma om Europese burgers digitaal vaardiger te maken
 • investeren in digitale vaardigheden om een antwoord te geven op de veranderende behoeftes op de arbeidsmarkt
 • een Europese variant van het elektronisch patiëntendossier
 • alle Europese burgers moeten in 2025 toegang hebben tot internet met een snelheid van minimaal 100mbps
 • eind 2020 komt de Commissie met een 'Europees Democratisch Actieplan' om de dreiging van externe beïnvloeding van Europese verkiezingen aan te pakken
 • Europese regels voor het gebruik en toegang tot data
 • de oprichting van Europese 'data spaces' waar Europese bedrijven data kunnen delen en gebruiken
 • tussen 2021 en 2027 wil de Commissie 4 tot 6 miljard euro in een 'groot data-project' steken
 • strenge wetgeving voor toepassingen van kunstmatige intelligentie in sectoren met een 'hoog risico' (o.a. transport, gezondheidszorg en strafrecht)

3.

Nederland en Europa

De Nederlandse regering heeft nog geen BNC-fiche over het onderwerp gepubliceerd. In de 'Staat van de Europese Unie 2020' zei de regering uit te kijken naar de datastrategie en het witboek over KI. Tevens verwelkomt het kabinet de plannen van de Commissie om te investeren in digitale vaardigheden.

4.

Besluitvorming

Als vicevoorzitter is Margrethe Vestager (digitalisering) in de eerste plaats verantwoordelijk. Daarnaast zijn de volgende vier eurocommissarissen betrokken:

De voorgestelde maatregelen volgen de gewone wetgevingsprocedure. Het voorstel moet door het Europees Parlement en de Raad van ministers worden goedgekeurd.

5.

Europees Parlement

Europarlementariër Paul Tang van de Partij van de Arbeid is positief over de plannen maar vindt dat de commissie "de commerciële roof van onze data moet stoppen." Volgens Tang moet de EU een zorg- een transparantieplicht voor digitale bedrijven en hun algoritmes instellen. Europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA) is 'voorzichtig positief' maar wil dat er een strak moreel kader voor nieuwe KI-technieken komt.

6.

Meer informatie

Terug naar boven