r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voortgang van acties uit het Breed Offensief

woensdag 26 februari 2020

Bij dossier 34352 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet en wetsvoorstel 35394 - Verbeteren regeling voor loonkostensubsidie en andere wijzigingen gericht op mensen met een arbeidsbeperking (uitvoeren breed offensief) is een brief ondergebracht.

Terug naar boven