r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Twee verzoeken van het lid Jansen (PVV) om volgende week een algemeen overleg over het coronavirus te houden en om hieraan voorafgaand een technische briefing te houden, Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 27 februari 2020 17:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal locatie onbekend
toegankelijkheid besloten bijeenkomst
organisatie Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Geachte (plv.) leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Zie onderstaande verzoeken van het lid Jansen (PVV) omtrent de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. De volgende twee verzoeken worden aan uw commissie voorgelegd:

 • Het houden van een algemeen overleg over het coronavirus, te houden in de eerste week na het voorjaarsreces (bij voorkeur op 4 of 5 maart 2020).
 • Het houden van een nieuwe technische briefing over de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus, voorafgaand aan het eventueel te houden algemeen overleg over het coronavirus. Deze technische briefing zal wederom worden verzorgd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

U wordt verzocht uiterlijk morgen 27 februari 2020, om 17.00 uur, afzonderlijk per verzoek aan te geven of u hiermee kunt instemmen. (Graag ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht).

Spoedig daarna zal ik u informeren of een of beide verzoeken zijn gehonoreerd.*

*Toelichting

De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:

 • 4. 
  Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen. als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

Met vriendelijke groet,

Julie-Jet Bakker

Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Griffie commissies Sociaal en Financieel

Tweede Kamer der Staten-Generaal

 • Twee verzoeken van het lid Jansen (PVV) om volgende week een algemeen overleg over het coronavirus te houden en om hieraan voorafgaand een technische briefing te houden

  Te behandelen:

  2020Z03852 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 26 februari 2020 - C.A. Jansen, Tweede KamerlidTwee verzoeken van het lid Jansen (PVV) om volgende week een algemeen overleg over het coronavirus te houden en om hieraan voorafgaand een technische briefing te houden

  Besluit: 1)De volgende fracties hebben op het verzoek van het lid Jansen (PVV) gereageerd en ingestemd om een algemeen overleg te houden over het coronavirus: VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie en 50PLUS. De fractie van GroenLinks en SP hebben hiervoor geen steun uitgesproken. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen. Dit betekent dat het verzoek is gehonoreerd. De enige mogelijkheid om dit algemeen overleg nog komende week te houden is donderdag 5 maart 2020 gebleken van 10.00 - 14.00 uur. Dit betekent dat het algemeen overleg Kwaliteitszorg op een later moment zal worden ingepland. Zonder tegenbericht ga ik er vanuit dat u hiermee kunt instemmen. 2)De volgende fracties hebben op het verzoek van het lid Jansen (PVV) gereageerd en ingestemd om een technische briefing te houden over het coronavirus: VVD, CDA, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie en 50PLUS. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen. Dit betekent dat het verzoek is gehonoreerd. Deze technische briefing zal wederom worden verzorgd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en zal worden gehouden op dinsdag 3 maart 2020 van 16.30 tot 18.00 uur.

  2020D08053 Twee verzoeken van het lid Jansen (PVV) om volgende week een algemeen overleg over het coronavirus te houden en om hieraan voorafgaand een technische briefing te houden

Bijlagen


Inhoud

1.

Algemeen overleg (AO)

2.

Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met onder meer de volksgezondheid, het welzijnsbeleid en de sport, en bereidt de behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen voor.

3.

Meer over...

Terug naar boven