r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Winterpakket semester gericht op een duurzame en sociale transitie

woensdag 26 februari 2020, 14:57
grafieken over financieel en economie

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie heeft vandaag het winterpakket van het Europees Semester gepresenteerd, met analyses van de sociaaleconomische situatie in alle EU-lidstaten. De focus in de landverslagen ligt op concurrerende duurzaamheid, gericht op de verwezenlijking van een economie die werkt voor de mensen en op de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten.

Overeenkomstig de jaarlijkse strategie voor duurzame groei voor 2020, die de Commissie in december 2019 presenteerde, staan in de landverslagen vier dimensies centraal: milieu, productiviteit, stabiliteit en rechtvaardigheid. In het kader van deze groeistrategie, worden de landen ook beoordeeld op de Sustainable Development Goals van de VN. Daarnaast wordt voor elk land geanalyseerd wat de gevolgen zullen zijn van de klimaat- en energietransitie die de Commissie beoogt. Daarbij kijkt de Commissie ook of landen recht hebben op steun uit het Just Transition Fund.

Eén van de conclusies uit de landverslagen is dat werkloosheidscijfers in de EU nog sterk uiteenlopen en ook productiviteitsgroei blijft een uitdaging. Bovendien is de overheidsschuld in de EU gemiddeld opnieuw aan het stijgen. Wat hervormingen betreft, hebben de lidstaten de aanbevelingen uit 2019 op het gebied van financiële diensten en arbeidsmarktbeleid goed opgevolgd, in tegenstelling tot de aanbevelingen op gebieden als concurrentie in de dienstensector en houdbaarheid van overheidsfinanciën.

In de landverslagen zijn ook evaluaties opgenomen over macro-economische onevenwichtigheden in de lidstaten. Hieruit blijkt dat Nederland, als een van twaalf lidstaten, nog te maken heeft met macro-economische onevenwichtigheden.

Bron: Europese Commissie

Terug naar boven