r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: wat kan de EU doen?

woensdag 26 februari 2020, 13:06
Ziekenhuis
Bron: Wikimedia Commons/Kevster

DEN HAAG (PDC) - In Europa breidt het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus zich uit. In Noord-Italië zijn veel besmettingen vastgesteld en patiënten overleden. Ook in andere Europese landen zijn gevallen van het virus gemeld. Wat kan de EU doen wanneer het virus verder uitbreekt en waartoe is de EU bevoegd op dit gebied?

De EU zet zich in om publieke gezondheid te verbeteren en uitbraak van ziektes te voorkomen in al haar activiteiten en beleid. Het beleid en de organisatie van gezondheidszorg valt echter onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten, waarbij de EU alleen een aanvullende rol heeft. Daarom richt de EU zich met name op het bevorderen van samenwerking, informatie-uitwisseling en coördinatie tussen de lidstaten. Daarnaast promoot de EU onderzoek op het gebied van gezondheidszorg. Deze elementen komen ook terug in de reactie van de EU op het coronavirus.

Op maandag 24 februari maakten EU-commissarissen Janez Lenarčič (Crisismanagement) en Stella Kyrakides (Volksgezondheid) bekend dat de EU 232 miljoen euro beschikbaar stelt om wereldwijde verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit geld zal worden ingezet om steun te bieden aan de WHO en aan landen met zwakke gezondheidsstelsels, met name Afrikaanse landen. Ook zal een deel van het geld gebruikt worden voor onderzoek rondom diagnostiek, behandeling en preventie van het virus.

Op diezelfde dag overlegden de Europese ministers van Volksgezondheid, in de context van het Health Security Committee, over een gemeenschappelijke aanpak van het virus. Zij spraken af om informatie over geplande maatregelen eerst met elkaar te delen. Ook zullen zij de effectiviteit van maatregelen met elkaar bespreken.

Deze afspraken vermeldde ook Bruno Bruinsin een brief aan de Tweede Kamer. De minister deelde mee dat een rapid response team van de WHO en het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -Bestrijding (ECDC) is aangekomen in Italië, waar het zal helpen met de aanpak van het virus. Ook zal dit team informatie delen met andere Europese landen en eventuele verdere maatregelen aanraden.

Bron: website Europese Commissie, Kamerbrief minister Bruins

Terug naar boven