r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Morgan Stanley's Annual European Financials Conference, Londen

Londen, Houses of Parliament met de Big Ben
datum 18 maart 2020
plaats Londen, Verenigd Koninkrijk
organisatie Gemeenschappelijke afwikkelingsraad (GAR)

Board Member Sebastiano Laviola to speak at the Morgan Stanley's Annual European Financials Conference on 18 March 2020.


Inhoud

1.

Gemeenschappelijke afwikkelingsraad (GAR)

Dit agentschap is belast met de uitvoering van het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme binnen de Europese bankenunie. Het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme moet ervoor zorgen dat als een bank in ernstige moeilijkheden komt te verkeren, zij efficiënt kan worden gesteund en geherstructureerd en/of ontmanteld, waarbij de kosten voor de belastingbetaler en de reële economie tot een minimum beperkt blijven.

De Gemeenschappelijke afwikkelingsraad neemt besluiten over de afwikkeling en ziet toe op de uitvoering daarvan door de nationale afwikkelingsautoriteiten.

2.

Meer over...

Terug naar boven