r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Staatssecretaris bekijkt aanpak vluchtelingenprobleem in Turkije

woensdag 26 februari 2020, 3:30

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) is woensdag en donderdag in Turkije om te kijken hoe het staat met de opvang en verdere afhandeling van vluchtelingen. Het gaat vooral om mensen die de oorlog in buurland Syrië ontvluchtten.

Haar werkbezoek begint woensdag in Istanbul. Ze buigt zich over het programma dat bedoeld is om migranten ergens anders te huisvesten. Het vloeit voort uit afspraken tussen de Turken en de Europese Unie. Hier werken ook Nederlandse experts van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de opvangcentrale voor asielzoekers COA, de vreemdelingenpolitie en de marechaussee.

Later op de dag vliegt de bewindsvrouw naar Ankara, waar ze een bezoek brengt aan een ziekenhuis voor Syriërs. Het project wordt betaald met geld van de Europese Unie. Daarna is er een ontmoeting met experts van de Internationale Organisatie voor Migratie en een aantal VN-organisaties.

Donderdag spreekt Broekers-Knol in Ankara met wetenschappers en afgevaardigden van niet-regeringsorganisaties (ngo’s). Ook is er overleg met viceminister van Binnenlandse Zaken Catagli en viceminister van Buitenlandse Zaken Kiran. Verder bezoekt de staatssecretaris het parlement.

Terug naar boven