r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU stelt opdracht voor onderhandelingen met Londen vast

dinsdag 25 februari 2020, 12:48
Britse en Europese vlag
Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over de toekomstige relatie kunnen beginnen. Ministers van de 27 EU-landen hebben dinsdag in Brussel de opdracht vastgesteld voor EU-onderhandelaar Michel Barnier. Uitgangspunt is een zo nauw mogelijke samenwerking. Hoe meer de Britten bereid zijn zich te houden aan Europese regels, hoe gunstiger hun toegang tot de Europese markt, is het centrale punt in het mandaat van de Fransman.

Om oneerlijke concurrentie te voorkomen vragen de lidstaten de Britten dicht bij de EU-standaarden op gebieden als veiligheid, gezondheid en milieu te blijven. Van Londen wordt ook verwacht dat het zich op het vlak van staatssteun en mededinging zoveel mogelijk aan de Europese regels verbindt, ook als die in de toekomst strikter worden.

Een gelijk speelveld’is nodig vanwege de geografische nabijheid en onderlinge economische afhankelijkheid, aldus de ministers. Op visserijgebied wil de EU dat de bestaande toegang tot elkaars wateren behouden blijft, met stabiele quota. Het is de bedoeling dat er ook over terreinen als veiligheid en defensie afspraken worden gemaakt.

De EU is bereid een vrijhandelsverdrag te sluiten zonder quota en heffingen mits bedrijven eerlijk kunnen concurreren. Het is aan de Britse premier Boris Johnson of hij dit "bijzondere aanbod" aanneemt , zei Barnier eerder. Johnson, die donderdag het mandaat van zijn hoofdonderhandelaar David Frost vaststelt, heeft gezegd zelf te willen bepalen welke regels er gelden.

Mochten de Britten in de ogen van de EU bijvoorbeeld ongeoorloofde steun geven aan hun staalindustrie, dan wil de EU afspraken kunnen opschorten of tijdelijk heffingen kunnen opleggen. Geschillen zouden kunnen worden voorgelegd aan een arbitragepanel, bestaande uit onafhankelijken en vertegenwoordigers van beide partijen.

De onderhandelingen gaan wellicht volgende week van start in Brussel. De overgangsperiode waarin de Britten gebonden zijn aan de Europese regelgeving loopt eind dit jaar af. De gesprekken moeten in de loop van het najaar worden afgerond zodat er genoeg tijd is voor goedkeuring van de afspraken.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zei dat de tijdsdruk op de "heel ingewikkelde" onderhandelingen "immens" is.

Terug naar boven