r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

European Medicines Agency (EMA) Patients' and Consumers' (PCWP) and Healthcare Professionals' (HCPWP) Working Parties Joint meeting, Amsterdam

Amsterdam
© PDC
datum 3 maart 2020 - 4 maart 2020
plaats Amsterdam
organisatie Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA)

During the first day of the PCWP/HCPWP joint meeting, the focus will be on the strategies for future activities, including the Regulatory Science Strategy and the Network Strategy to 2025. In addition, an update will be provided on nitrosamine impurities-related activities and participants will discuss the review of ICH guidelines for clinical trials and GCP as well as actions emerging from the big data taskforce recommendations addressing aspects related with data sharing and data protection.


Inhoud

1.

Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA)

Dit agentschap houdt toezicht op de kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier binnen de EU. Het coördineert de beoordeling en bewaking van geneesmiddelen in de EU.

Het bureau is sinds 9 januari 2019 gevestigd in Amsterdam, voorheen was het bureau gevestigd in Londen. Op 20 november 2017 besliste de Raad Algemene Zaken dat het agentschap vanwege de brexit moest verhuizen. Negen dagen later diende de Europese Commissie het officiële voorstel in om dat te regelen. Het besluit werd vervolgens goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese Raad.

2.

Meer over...

Terug naar boven