r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Declaration of the European Council on the situation in Idlib

Met dank overgenomen van Europese Raad, gepubliceerd op vrijdag 21 februari 2020.

Het hernieuwde militaire offensief in Idlib van het Syrische regime en zijn medestanders, dat enorm menselijk lijden met zich meebrengt, is onaanvaardbaar. De EU roept alle actoren op de vijandelijkheden onmiddellijk te staken.

De EU dringt er bij alle partijen in het conflict op aan hun verplichtingen in het kader van het internationaal humanitair recht en het internationaal recht inzake de mensenrechten na te komen en toe te laten dat iedereen in nood onbelemmerde en directe toegang heeft tot humanitaire hulp.

De EU herhaalt in de sterkste bewoordingen haar oproep tot alle partijen om een duurzaam staakt-het-vuren in te stellen, de bescherming van burgers te garanderen en al hun toezeggingen in het kader van het Memorandum van Sotsji van 17 september 2018 na te komen. De EU steunt een geloofwaardige politieke oplossing in overeenstemming met Resolutie 2254 van de VN-Veiligheidsraad en het communiqué van Genève.

Het is van het hoogste belang dat er rekenschap wordt afgelegd voor schendingen van het internationaal humanitair recht en het internationaal recht inzake de mensen­rechten. Daarom herhaalt de EU haar oproep de situatie in Syrië aan het Internationaal Strafhof voor te leggen.

De EU is vastbesloten haar humanitaire hulpverlening aan de meest kwetsbare burger­bevolking in de regio van Idlib op te voeren.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven