r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (uitgesteld), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 13 maart 2020
plaats Brussel, België
organisatie Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 12 maart 2020 (OR. en)

6629/1/20 REV 1

OJ CONS 18 JAI 218

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Justitie en Binnenlandse Zaken)

Europagebouw, Brussel

13 maart 2020 (10.00)

BINNENLANDSE ZAKEN

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 6631/1/20 REV 1 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 6633/20 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 3. 
  Diversen

  Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen 6499/20 Informatie van het voorzitterschap

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Strategische JBZ-richtsnoeren 6746/20

  Gedachtewisseling Goedkeuring

 • 5. 
  Migratie - Follow-up van de buitengewone zitting van de 6589/20

  JBZ-Raad van 4 maart 2020 1 Gedachtewisseling

1 Bij wijze van uitzondering in aanwezigheid van de met de Schengenruimte geassocieerde landen.

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

De raadsformatie Justitie en Binnenlandse Zaken bestaat uit de ministers van justitie en/of binnenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De JBZ-Raad vergadert meestal om de drie maanden. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Meer over...

Terug naar boven