r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Europese Commissie presenteert nieuwe digitale strategie

donderdag 20 februari 2020, 14:07
een man bekijkt statistieken op zijn laptop

DEN HAAG (PDC) - Gisteren presenteerde de Europese Commissie de nieuwe digitale agenda voor de komende vijf jaar. Na de Green Deal is de digitale strategie de tweede grote beleidsprioriteit van de Commissie von der Leyen. De Commissie benadrukt dat bij de nieuwe beleidsvoorstellen de nadruk moet liggen op Europese waarden zoals transparantie, diversiteit en democratie.

De Commissie heeft zich voor de komende vijf jaar de volgende drie doelen gesteld:'technologie die werkt voor mensen', 'een eerlijke en concurrerende economie' en 'een open, democratische en duurzame samenleving.' Europa zal zich inzetten om de digitale wereldleider te worden. Tevens kan digitalisering een grote bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering en de groene transitie.

Met de nieuwe Europese datastrategie wil de EU leider worden in slim datagebruik. Om dit te realiseren wil de EU een interne markt voor data creeëren. Er moeten Europese 'data-spaces' komen waar bedrijven en wetenschappers data kunnen opslaan en delen. Daarnaast wijst Europa grote tech bedrijven op hun verantwoordelijkheid om goed om te gaan met de persoonlijke data van hun gebruikers.

De Commissie heeft ook een witboek gepubliceerd over de toekomst van kunstmatige intelligentie (KI). In het document schetst zij een kader voor kunstmatige intelligentie, dat uitgaat van excellentie en vertrouwen. In risicovolle sectoren zoals zorg, politie en vervoer mag KI niet de overhand krijgen en dergelijke toepassingen moeten altijd door mensen gecontroleerd kunnen worden. Als KI toepassingen van buiten de EU de interne markt op komen moeten deze eerst worden gecontroleerd en gecertificeerd.

Staatssecretaris Keijzer (CDA) van Economische Zaken en Klimaat liet weten het belangrijk te vinden dat Nederland en Europa de toon zetten in de digitale wereld. Volgens Keijzer is daarin voor Europa een leidende positie op het gebied van data en kunstmatige intelligentie weggelegd. Toch stelt zij dat we daarbij het respect voor privacy- en consumentenrechten niet uit het oog mogen verliezen, en dat de belangen van het midden- en kleinbedrijf niet in het geding mogen komen ten opzichte van techgiganten.

Bron: Europese Commissie

Terug naar boven