r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Agenda & location brainstorm session on transparency & accountability of the Council (SVP reageren vóór donderdag 20 februari 16:00), Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 februari 2020 16:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal locatie onbekend
toegankelijkheid besloten bijeenkomst
organisatie Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

Van: Commissie EU

Verzonden: woensdag 19 februari 2020 15:45

Aan: GC-Commissie-EU

Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] EUZA - Agenda & location brainstorm session on transparency & accountability of the Council (SVP reageren vóór donderdag 20 februari 16:00)

Aan de leden en plaatsvervangende leden van de vaste commissie voor Europese Zaken

Geachte leden,

Van de rapporteurs Transparantie Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) is onderstaand verzoek ontvangen om op maandag 2 maart aanstaande deel te nemen aan een mogelijk initiatief van maatschappelijke organisaties die - net als de Tweede Kamer - meer transparantie willen. Het thema ‘Transparantie’ is opgenomen op de kennisagenda van uw commissie.

Ik verzoek u om via een mail aan ‘allen antwoorden’ uiterlijk morgen (donderdag) 20 februari om 16.00 uur kenbaar te maken of u kunt instemmen met de deelname van de rapporteurs Transparantie Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) aan deze bijeenkomst binnen hun mandaat als rapporteurs op dit kennisthema en de kosten van het bezoek ten laste te brengen van het kennisbudget van uw commissie.

De rapporteurs zullen de opbrengsten van de bijeenkomst schriftelijk aan uw commissie terugkoppelen.

Met vriendelijke groet,

Adjunct-griffier Europese Zaken // griffier CGVS

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Van: Leijten R.

Verzonden: woensdag 19 februari 2020 13:31

Onderwerp: FW: Agenda & location brainstorm session on transparency & accountability of the Council

Dag voorzitter en griffier,

Als transparantie-rapporteurs zijn collega Omtzigt en ik ook betrokken geraakt bij een mogelijk initiatief van maatschappelijke organisaties die - net als de Tweede Kamer - meer transparantie willen. Een van de ideeën was om te kijken of we de verschillende krachten eens bijeen kunnen krijgen en daartoe heeft de organisatie Adessium het initiatief genomen. Ook wij zijn uitgenodigd, omdat het COSAC-paper wordt gezien als een belangrijk document in de transparantiediscussie op dit moment.

Het verzoek is of Omtzigt en ik kunnen deelnemen aan een brainstorm op 2 maart in Brussel. Ik wil graag voorleggen of de commissie het goedvindt als we (of een van ons) daar acte de préséance kunnen geven. Omdat de uitnodiging na de laatste PV kwam en de bijeenkomst voor de eerst volgende PV is, hoop ik dat u dit kunt consulteren via een emailprocedure.

Met vriendelijke groet,

Renske Leijten

SP Kamerlid Financiën en Europa

 • [E-MAILPROCEDURE] EUZA - Agenda & location brainstorm session on transparency & accountability of the Council (SVP reageren vóór donderdag 20 februari 16:00)

  Te behandelen:

  2020Z03429 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 19 februari 2020 - R.M. Leijten, Tweede Kamerlid[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Agenda & location brainstorm session on transparency & accountability of the Council (SVP reageren vóór donderdag 20 februari 16:00)

  Besluit: Het verzoek van deelname van de rapporteurs Transparantie Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) aan de bijeenkomst op 2 maart in Brussel binnen het mandaat als rapporteurs op het kennisthema ‘transparantie’ is aangenomen.

  De volgende fracties met het voorstel van de rapporteurs transparantie Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) ingestemd: VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie. De overige fracties hebben niet gereageerd.

  2020D07176 [E-MAILPROCEDURE] EUZA - Agenda & location brainstorm session on transparency & accountability of the Council (SVP reageren vóór donderdag 20 februari 16:00)

Bijlagen


Inhoud

1.

Commissievergaderingen Tweede Kamer

2.

Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

Deze vaste Tweede Kamercommissie overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het beleid inzake de Europese samenwerking.

3.

Meer over...

Terug naar boven