r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Bedrijfsbezoek Defenture: Thematisch Netwerk Economische Zaken & Innovatie, Tiel

De Waterpoort in Tiel
datum 16 maart 2020
plaats Tiel
organisatie Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Bedrijfsbezoek Defenture: Thematisch Netwerk Economische Zaken & Innovatie

datum: 16 maart 2020 16:00

plek:

Maandag 16 maart om 16.00-18.30 uur, Tiel

HOE WORDT DE NEDERLANDSE INDUSTRIE BETROKKEN BIJ VERHOOGDE DEFENSIE-UITGAVEN?

Op maandag 16 maart is Thematisch Netwerk Economische Zaken & Innovatie te gast bij het jonge defensiebedrijf Defenture in Tiel, dat dynamische terreinvoertuigen maakt met unieke eigenschappen. Het bedrijf werd bekend met het voertuig Groundforce 5.12, bekend als de Vector.

De ruimtevaart- en de defensie-industrie staan bekend om hun betekenis voor de economie. Een aantal landen - de VS, Engeland en Frankrijk - begrijpt dat goed en koestert de eigen defensie-industrie. De Nederlandse defensie-industrie beslaat 350 grotere en kleinere bedrijven waar 25.000 mensen werken - waarvan 8.000 in research - met een omzet van € 4,5 miljard.

De Nederlandse defensie-industrie is sinds eind vorige eeuw geërodeerd en deels uitverkocht. Maar het besef groeit dat een solide defensie en bijbehorende industrie essentieel is. Voor zover dat besef nog ontbreekt, herinnert de Amerikaanse president de NAVO partners wel aan de 2%-norm. Nederland heeft een groeipad bepaald en gaat de investeringen ophogen. Dat is een goed moment om ons beleid mbt defensie-investeringen ook vanuit economisch perspectief te bekijken.

  • Zien wij in voldoende mate het onderscheid tussen zelfscheppende bedrijven met unieke kennis en innovatie, en toeleveranciers van confectie-componenten?
  • Benut Nederland in voldoende mate haar positie als launching customer?
  • Wat moet de Nederlandse overheid doen (of: laten) om het economisch potentieel van defensie-investeringen beter te benutten?

Defensiewoordvoerder en Tweede Kamerlid André Bosman zal hier ook op ingaan.

Eind 2018 kwam een geactualiseerde Defensie Industrie Strategie (DIS) uit waarin specifieke onderwerpen worden benoemd in de categorieën kennis, technologie en capaciteiten. Materiele gereedheid en logistieke ondersteuning wordt daarin een nationale verantwoordelijkheid genoemd. Het is de hoek waarin het bedrijf Defenture opereert als producent van unieke voertuigen voor Defensie, veiligheidshandhavers en rampoperaties en onder andere in gebruik bij de Nederlandse Commando’s. Lichtgewicht ontwerp, indrukwekkende technieken en dynamische rijeigenschappen maken een betere wendbaarheid voor troepen en specialisten. De unieke eigenschappen van de voertuigen kunnen doorslaggevend zijn voor een veilige inzet van militairen op het strijdtoneel.

Tijd: maandag 16 maart om 16.00 (inloop: 15.30)

Locatie: Defenture, Biezenwei 11, 4004 MB Tiel

Aanmelden verplicht, vóór 12 maart via: - MijnVVD

Relevante literatuur:

https://www.defensie.nl/downloads/beleidsnota-s/2018/11/15/defensie-industrie-strategie

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/11/19/samen-sneller-innoveren—innovatiestrategie-defensie


Inhoud

1.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een 'rechtse' liberale partij, met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten. Politiek leider is sinds 31 mei 2006 Mark Rutte. De partij werd opgericht in 1948 als opvolger van de Partij van de Vrijheid (PvdV), die weer een voortzetting was van de vooroorlogse Liberale Staatspartij (LSP).

De VVD kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 33 zetels. Dit waren acht zetels minder dan bij de vorige verkiezingen. De VVD werd wel met afstand de grootste partij in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer heeft de VVD momenteel 12 zetels.

2.

Meer over...

Terug naar boven