r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Actualiteitendebat: Politiek of militair strategisch? Nederlandse defensie in het Midden-Oosten, Den Haag

MI logo

Momenteel neemt de Nederlandse krijgsmacht deel aan meerdere missies in het Midden-Oosten. In het Actualiteitendebat van woensdag 4 maart zijn de huidige en eerdere Nederlandse missies in het Midden-Oosten onderwerp van debat.

Wie spelen een rol in de besluitvorming rondom militaire missies en welke invloed heeft het parlement daarop? Welke invalshoeken zijn te ontwaren in het politieke debat over de Nederlandse defensie-inzet?

Martijn Kitzen, universitair hoofddocent aan de Nederlandse Defensie academie, verzorgt de inleiding en is panellid. Carolien Roelants (Midden-Oostenexpert en NRC-journalist), André Bosman (Tweede Kamerlid VVD) en Sadet Karabulut (Tweede Kamerlid SP) nemen ook deel aan het panel. Moderator is Eva Kuit.

Praktische informatie

Datum: woensdag 4 maart 2020 van 17.15 tot ca. 18.30 uur

Locatie: Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 te Den Haag

Democratie in Debat

Het Actualiteitendebat is onderdeel van Democratie in Debat, een samenwerking van het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort ProDemos en Filmhuis Den Haag.


Delen

Inhoud

1.

Montesquieu Instituut (MI)

Het Montesquieu Instituut is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsinstituut op het snijvlak van democratie, politiek en parlementaire besluitvorming in Nederland én Europa.

Het instituut werkt samen met andere wetenschappelijke instellingen in Nederland en Europa en streeft ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven