r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

commissie Financiën (FIN), Den Haag

Eerste Kamer
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 3 maart 2020 14:00
plaats Den Haag
locatie Eerste Kamer Toon locatie
organisatie Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN)

 • 1. 
  Vaststellen agenda

Brief van de minister van Financiën met een verzoek tot afzonderlijke behandeling van drie wetsvoorstellen met betrekking tot de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering

Bespreking

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Bespreking concept-voorlichtingsvraag

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Inbreng voor het nader voorlopig verslag

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst inzake de uitvoering van de motie-Sent c.s. over een separate doenvermogentoets voor toekomstige pakketten Belastingplan; Belastingplan 2019

Bespreking

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de stand van zaken bij de uitwerking van suggesties voor verbetering van de giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling; Belastingplan 2017

Bespreking

 • 7. 
  Rapport bankenresolutie in Nederland

Inbreng voor schriftelijk overleg

 • 8. 
  Terugkoppeling Europese parlementaire week 18 en 19 februari 2020 in Brussel

Brief van de minister van Financiën inzake verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 februari 2020; Raad voor Economische en Financiële Zaken

 • 10. 
  Mededelingen en informatie
 • 11. 
  Rondvraag

Inhoud

1.

commissievergadering Eerste Kamer

2.

Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van financiën.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

3.

Meer over...

Terug naar boven