r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissaris Hogan kondigt nieuw transparantiepakket aan

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 18 februari 2020.

Commissaris voor Handel Phil Hogan kondigde vandaag aan dat hij de Europese Commissie nog transparanter wil maken door onder meer stelselmatig verslag uit te brengen over de werkzaamheden van alle comités die in het kader van handelsovereenkomsten van de EU zijn opgericht.

Tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in Brussel zei Commissaris Hogan: “De EU is op het gebied van het handelsbeleid nu al de meest transparante overheid ter wereld, en we willen graag nog meer doen. Daarom kondig ik met trots een nieuwe reeks maatregelen aan die onze mate van transparantie nog verder zullen verhogen. Onze leidende positie in de wereld bij de totstandbrenging van een transparant en inclusief handelsbeleid zal daardoor nog sterker worden.”

Het nieuwe pakket transparantiemaatregelen omvat ook de publicatie van

  • besluiten van de Commissie waarbij lidstaten worden gemachtigd tot het voeren van bilaterale onderhandelingen over investeringen,
  • samenvattingen van de vergaderingen van het Comité voor handelsbeschermingsinstrumenten (ontdaan van gevoelige bedrijfsinformatie), en
  • aanbevelingen van de Commissie voor onderhandelingsrichtsnoeren, niet alleen voor preferentiële handelsovereenkomsten zoals nu reeds het geval is, maar ook voor niet-preferentiële handelsovereenkomsten. Commissaris Hogan bevestigde ook dat het initiatief van de Commissie tot de bekendmaking van documenten die op grond van de verordening inzake de toegang tot documenten zijn vrijgegeven, ook zal gelden voor documenten betreffende handel.

De toezeggingen in het transparantiepakket gaan vandaag in en zullen vanaf nu van toepassing zijn op de desbetreffende documenten.

Achtergrond

De vandaag aangekondigde maatregelen bouwen voort op de bestaande proactieve en transparante benadering van het handelsbeleid door de Europese Commissie. De Commissie publiceert in alle stadia van handelsbesprekingen systematisch informatie. Daarbij gaat het onder meer om voorstellen van de Commissie aan de Raad voor ontwerp-onderhandelingsrichtsnoeren voor preferentiële handelsovereenkomsten, verslagen van onderhandelingsronden, initiële EU-onderhandelingsvoorstellen, duurzaamheidseffectbeoordelingen en de tekst waarover is onderhandeld, zodra daarvan een overeengekomen geconsolideerde versie bestaat.

De Europese Commissie wendt zich ook in alle stadia actief tot belanghebbenden voor concrete input om een empirisch onderbouwd EU-handelsbeleid tot stand te kunnen brengen. Zij houdt openbare raadplegingen alvorens zij beleidsinitiatieven neemt, organiseert tijdens de onderhandelingen openbare raadplegingen, dialogen met het maatschappelijk middenveld en voorlichtingsactiviteiten en onderhoudt in de uitvoeringsfase van handelsovereenkomsten contacten met belanghebbenden via adviesorganen waaraan het maatschappelijk middenveld deelneemt.

Meer informatie

De toespraak van commissaris Hogan

Transparantie in actie

Dialoog met het maatschappelijk middenveld


Terug naar boven