r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EC Midday press briefing of 28/02/2020, Brussel

Berlaymontgebouw in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 28 februari 2020 12:11
plaats Brussel, België
locatie Berlaymont (BERL) Toon locatie
zender EbS
organisatie Europese Commissie (EC)

Program:

12:11:12 ANNOUNCEMENTS

12:14:38 ANNOUNCEMENT - EU investments in agri-food business in France and in energy efficiency in Latvia

12:16:19 FOREIGN AFFAIRS / MIGRATION - Turkey - Q&A

12:32:31 FOREIGN AFFAIRS - Western Balkans - Q&A

12:41:03 MIGRATION - Turkey (follow up) - Q&A

13:00:52 FOREIGN AFFAIRS - Comments by the HRVP on arms - Q&A

13:07:08 European Public Prosecutor - Budget - Q&A

13:08:22 COVID-19 - Latest - Q&A

13:18:15 COMMISSION - Visit of Gretha Thunberg to the Commission - Q&A

13:20:12 COVID-19 - Latest (follow up) - Q&A

13:24:44 Recorded cutaways

13:25:21 Exterior views of the European Commission


Inhoud

1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

2.

Meer over...

Terug naar boven