r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eerlijke belastingheffing: EU actualiseert lijst van niet-coöperatieve fiscale rechtsgebieden

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 18 februari 2020.

De EU-ministers van Financiën hebben vandaag de EU-lijst van niet-coöperatieve fiscale rechtsgebieden bijgewerkt. Vier landen of gebieden — de Kaaimaneilanden, Palau, Panama en de Seychellen — zijn toegevoegd aan de lijst van niet-coöperatieve fiscale rechtsgebieden omdat zij niet binnen de gestelde termijn aan de vereiste normen hebben voldaan. Zij vervoegen acht rechtsgebieden die al op die lijst stonden — Amerikaans-Samoa, Fiji, Guam, Samoa, Oman, Trinidad en Tobago, Vanuatu en de Amerikaanse Maagdeneilanden — en die nog steeds niet aan de normen voldoen. Anderzijds is ruim de helft van de landen die op de lijst van 2019 stonden, volledig van de lijst geschrapt omdat zij zich intussen houden aan alle normen voor goed fiscaal bestuur.

Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie, verklaarde na de bijwerking: “De EU-lijst van niet-coöperatieve fiscale rechtsgebieden draagt bij tot daadwerkelijke verbeteringen van de wereldwijde fiscale transparantie. We hebben intussen de belastingstelsels van 95 landen onderzocht en de meeste daarvan voldoen nu aan onze normen voor goed bestuur. Dankzij dit proces zijn wereldwijd ruim 120 schadelijke belastingregelingen afgeschaft en zijn tientallen landen begonnen met het toepassen van normen voor fiscale transparantie. Onze burgers verwachten van de rijkste personen en vennootschappen dat zij een billijk deel van de belastingen betalen en dat een rechtsgebied dat hen helpt hieraan te ontkomen, de gevolgen moet voelen. De beslissingen van vandaag tonen aan dat het de EU menens is.”

In het kader van dit proces worden rechtsgebieden beoordeeld aan de hand van drie hoofdcriteria: fiscale transparantie, eerlijke belastingheffing en reële economische activiteit. De rechtsgebieden die op een van deze vlakken tekort schieten, moeten zich ertoe verbinden de tekortkomingen binnen een vastgestelde termijn aan te pakken.

Volgende stappen

De Commissie en de lidstaten zetten de dialoog met de rechtsgebieden op de lijst en in bijlage II (rechtsgebieden met lopende toezeggingen) voort; de lijst wordt opnieuw bijgewerkt in oktober 2020. Van landen die niet langer op de lijst staan, moet bovendien worden gecontroleerd of zij goed bestuur in belastingzaken in praktijk brengen. Het opstellen van de EU-lijst blijft een dynamisch proces, dat de komende jaren zal blijven evolueren om gelijke tred te houden met de internationale ontwikkelingen.

Achtergrond

Dialoog en betrokkenheid staan centraal bij het opstellen van de EU-lijst. De Commissie verleent aanzienlijke steun aan derde landen ter versterking van hun strijd tegen fiscaal misbruik, en technische bijstand aan de landen die dat nodig hebben. Dit is bijzonder gunstig voor ontwikkelingslanden, die onevenredig zwaar worden getroffen door wereldwijd fiscaal misbruik en illegale geldstromen. Zo draagt deze EU-lijst ook bij tot de kerndoelen van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen. Van de 40 rechtsgebieden die sinds de vorige grote bijwerking van de lijst in maart 2019 werden beoordeeld, werden er een tiental geschrapt omdat zij aan de normen voldeden. Dit toont aan dat het proces positieve resultaten kan opleveren.

De rechtsgebieden die op de lijst worden geplaatst, lijden niet alleen reputatieschade maar ondergaan ook defensieve maatregelen op het niveau van zowel de EU als de lidstaten. Op EU-niveau gaat het om de verdeling van EU-middelen. Op nationaal niveau moeten de lidstaten ook tegenmaatregelen toepassen die stroken met de door hen overeengekomen gecoördineerde aanpak.

Meer informatie

Gemeenschappelijke EU-lijst van derdelands rechtsgebieden voor belastingdoeleinden


Terug naar boven