r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Algemeen Overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Den Haag

Troelstrazaal Tweede Kamer
datum 3 maart 2020 16:30 - 19:00
plaats Den Haag
locatie Troelstrazaal (TROZ) Toon locatie
zaal Troelstrazaal (TROZ)
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)

Herziene convocatie in verband met toevoeging agendapunten.*

 • Tijdpad evaluatie IMVO-convenanten en verzoek met betrekking tot vertraging bekrachtiging Wet Zorgplicht Kinderarbeid

  Te behandelen:

  26485-317 Brief regering d.d. 28 oktober 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingTijdpad evaluatie IMVO-convenanten en verzoek met betrekking tot vertraging bekrachtiging Wet Zorgplicht Kinderarbeid

  Besluit: Behandeld.

  26485-317 Tijdpad evaluatie IMVO-convenanten en verzoek met betrekking tot vertraging bekrachtiging Wet Zorgplicht Kinderarbeid

 • Evaluatie van het Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB)

  Te behandelen:

  26485-318 Brief regering d.d. 22 november 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingEvaluatie van het Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB)

  Besluit: Behandeld.

  26485-318 Evaluatie van het Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB)

  Bijlage

  NCP 2012-2018Evaluation of the Dutch National Contact Point for the OECD Guidelines

 • Reactie op verzoek commissie inzake appreciatie op het rapport van Fair Wear Foundation en Care International over geweld en intimidatie in Vietnamese naaiateliers en update over het Bangladesh Veiligheidsakkoord

  Te behandelen:

  33625-289 Brief regering d.d. 25 november 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingReactie op verzoek commissie inzake appreciatie op het rapport van Fair Wear Foundation en Care International over geweld en intimidatie in Vietnamese naaiateliers en update over het Bangladesh Veiligheidsakkoord

  Besluit: Behandeld.

  33625-289 Reactie op verzoek commissie inzake appreciatie op het rapport van Fair Wear Foundation en Care International over geweld en intimidatie in Vietnamese naaiateliers en update over het Bangladesh Veiligheidsakkoord

 • Reactie op verzoek commissie over eerste concept UN Binding Treaty for Transnational Corporations on Human Rights

  Te behandelen:

  32735-270 Brief regering d.d. 12 november 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingReactie op verzoek commissie over eerste concept UN Binding Treaty for Transnational Corporations on Human Rights

  Besluit: Behandelen.

  32735-270 Reactie op verzoek commissie over eerste concept UN Binding Treaty for Transnational Corporations on Human Rights

 • Voortgang Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

  Details

  De voorzitter zal bij het begin van het AO voorstellen om deze brief toe te voegen aan de agenda van dit AO.

  Te behandelen:

  26485-323 Brief regering d.d. 21 februari 2020 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingVoortgang Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

  Besluit: Behandeld.

  26485-323 Voortgang Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

Bijlagen


Inhoud

1.

Algemeen overleg (AO)

2.

Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het gaat daarbij om

 • internationale handel
 • ontwikkelissamenwerking
 • de millenium ontwikkelingsdoelen
 • het internationale mileu- en klimaatbeleid.

3.

Meer over...

Terug naar boven