r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer plenaire zaal
datum 19 februari 2020
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal plenaire zaal Tweede Kamer
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

10:15 uur - VSO Onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs (31293-503)

Te behandelen zaken:

Antwoorden op vragen commissie over onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs

 • 31293-503 Brief regering d.d. 5 februari 2020 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Antwoorden op vragen commissie over onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs

Moties ingediend tijdens het debat

 • 31293-504 Motie d.d. 19 februari 2020 - J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kwint en Westerveld over maatregelen om het totaalbedrag voor schaduw- of particulier onderwijs te verlagen

 • 31293-505 Motie d.d. 19 februari 2020 - J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kwint en Westerveld over scholen ontmoedigen om gebruik te maken van betaald aanvullend onderwijs

 • 31293-506 Motie d.d. 19 februari 2020 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Westerveld over onderzoek naar stijgende druk op kinderen en hun stressniveau

 • 31293-507 Motie d.d. 19 februari 2020 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Westerveld en Kwint over geen reclame maken voor private aanbieders van schaduwonderwijs

 • 31293-508 Motie d.d. 19 februari 2020 - R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Rudmer Heerema over bekostiging particulier onderwijs voor hoogbegaafde kinderen meenemen in conceptwetsvoorstel

10:30 uur - VAO Onderwijs en zorg (AO d.d. 05/02)

11:00 uur - Debat over leraren

Te behandelen zaken:

Uitkomsten van TALIS 2018

 • 27923-368 Brief regering d.d. 19 juni 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Uitkomsten van TALIS 2018

Beantwoording vragen commissie over de uitkomsten van TALIS 2018

 • 27923-385 Brief regering d.d. 27 november 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Beantwoording vragen commissie over de uitkomsten van TALIS 2018

Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 november 2019, over het vastlopen van cao onderhandelingen in het primair onderwijs

 • 27923-386 Brief regering d.d. 3 december 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 november 2019, over het vastlopen van cao onderhandelingen in het primair onderwijs

Intensivering aanpak tekorten in het onderwijs

 • 27923-387 Brief regering d.d. 16 december 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Intensivering aanpak tekorten in het onderwijs

Arbeidsmarkt voor leraren 2019

 • 27923-388 Brief regering d.d. 16 december 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Arbeidsmarkt voor leraren 2019

Informatie over uitkomsten cao primair onderwijs 2019/2020

 • 31293-499 Brief regering d.d. 13 januari 2020 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Informatie over uitkomsten cao primair onderwijs 2019/2020

Moties ingediend tijdens het debat

 • 27923-391 Motie d.d. 19 februari 2020 - J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kwint over klassenverkleining op 10% van de scholen met de meeste achterstandsleerlingen

 • 27923-392 Motie d.d. 19 februari 2020 - J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kwint over investeringen in het onderwijs prioriteren boven het verder aflossen van de staatsschuld

 • 27923-393 Motie d.d. 19 februari 2020 - K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van den Hul over gehoor geven aan de oproep voor structurele investeringen

 • 27923-394 Motie d.d. 19 februari 2020 - K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van den Hul over structureel geld vrijmaken voor het verlagen van de werkdruk en het verbeteren van de salarissen in het primair onderwijs

 • 27923-395 Motie d.d. 19 februari 2020 - K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van den Hul en Van Meenen over met betrokkenen onderzoeken welke stappen nodig zijn om tot één cao te komen

 • 27923-396 Motie d.d. 19 februari 2020 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Westerveld over een zijinstroomtraject voor conciërges mogelijk maken

 • 27923-397 Motie d.d. 19 februari 2020 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Westerveld en Van der Molen over maatwerktrajecten voor onderwijsassistenten die docent willen worden

 • 27923-398 Motie d.d. 19 februari 2020 - H.J. Beertema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Beertema over het oormerken van de personeelslasten in de lumpsum

 • 27923-399 Motie d.d. 19 februari 2020 - E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Bruins en Van der Molen over een passende beloning voor alle lio's

 • 27923-400 Motie d.d. 19 februari 2020 - R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Rudmer Heerema over ruimte voor extra beloning van excellente leraren

 • 27923-401 Motie d.d. 19 februari 2020 - R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het creëren van een gespecialiseerde pabo gericht op het jongere en oudere kind

 • 27923-402 Motie d.d. 19 februari 2020 - H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van der Molen en Rog over het doorvoeren van maatregelen die de lerarenopleidingen flexibeler en aantrekkelijker maken

 • 27923-403 Motie d.d. 19 februari 2020 - H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Molen c.s. over een project als Sterk in je werk ook opzetten voor het onderwijs

 • 27923-404 Motie d.d. 19 februari 2020 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Raan over begeleiding op scholen bij psychologische stress gerelateerd aan de klimaatcrisis

14:15 uur - Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de buitengewone Europese top van 20 februari 2020)

Te behandelen zaken:

Moties ingediend bij het debat over de buitengewone Europese top van 20 februari 2020

 • 21501-20-1512 Motie d.d. 18 februari 2020 - A.P.C. (Tony) van Dijck, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Tony van Dijck over het veto inzetten als Nederland niet substantieel minder gaat bijdragen aan de EU

 • 21501-20-1513 Motie d.d. 18 februari 2020 - A.P.C. (Tony) van Dijck, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Tony van Dijck en Wilders over voorbereidingen treffen om de EU op de kortst mogelijke termijn te verlaten

 • 21501-20-1514 Motie d.d. 18 februari 2020 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Asscher en Van Ojik over blijvende EU-inzet voor fatsoenlijke opvang van Syrische vluchtelingen in de regio

 • 21501-20-1515 Motie d.d. 18 februari 2020 - S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over de ontvangst van EU-middelen koppelen aan naleving van rechtsstatelijkheidsbeginselen

 • 21501-20-1516 Motie d.d. 18 februari 2020 - P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Omtzigt over het niet aanvullen van tekorten in het pensioenfonds voor Europarlementariërs

 • 21501-20-1521 Motie d.d. 19 februari 2020 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand c.s. over het intrekken van de steun voor het Mercosur-verdrag (t.v.v. 21501-20-1517)

 • 21501-20-1518 Motie d.d. 18 februari 2020 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over het beëindigen van Europese subsidies voor de promotie van vlees

 • 21501-20-1519 Motie d.d. 18 februari 2020 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over niet akkoord gaan met het schrappen van de korting op de EU-bijdrage

 • 21501-20-1520 Motie d.d. 18 februari 2020 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over een veto bij een verhoging naar meer dan 1% van het gezamenlijke bbp

14:20 uur - Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

16:45 uur - Debat over het tekort aan woningen

Te behandelen zaken:

Versnellen aanpak woningtekort

 • 32847-612 Brief regering d.d. 18 februari 2020 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Versnellen aanpak woningtekort

Moties ingediend tijdens het debat

 • 32847-613 Motie d.d. 19 februari 2020 - H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ronnes en Dik-Faber over geen grootschalige bouwlocaties ten koste van kleinschalige nieuwbouw in plattelandsgemeenten

 • 32847-614 Motie d.d. 19 februari 2020 - H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ronnes en Koerhuis over de realisatie van minstens 75.000 woningen per jaar

 • 32847-615 Motie d.d. 19 februari 2020 - H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ronnes over geen onomkeerbare besluiten over de woningbouw op de locatie Rijnenburg

 • 32847-616 Motie d.d. 19 februari 2020 - H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ronnes en Van Eijs over een bijdrage van het Rijksvastgoedbedrijf aan spoedige woningbouw

 • 32847-617 Motie d.d. 19 februari 2020 - S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Beckerman c.s. over een onafhankelijke commissie onderzoek laten doen naar de huidige woningnood

 • 32847-618 Motie d.d. 19 februari 2020 - S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Beckerman c.s. over het overnemen van Vestiawoningen door een of meerdere woningcorporaties versnellen

 • 32847-619 Motie d.d. 19 februari 2020 - H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Nijboer en Ronnes over de terugkeer in een komend kabinet van een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

 • 32847-620 Motie d.d. 19 februari 2020 - H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Nijboer c.s. over het afschaffen van de marktverkenning voor corporaties

 • 32847-621 Motie d.d. 19 februari 2020 - D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Koerhuis c.s. over het in kaart brengen van de mogelijkheden voor grootschalige woningbouw in Flevoland

 • 32847-622 Motie d.d. 19 februari 2020 - D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Koerhuis en Van Eijs over gemeenten de mogelijkheid geven om permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan

 • 32847-623 Motie d.d. 19 februari 2020 - D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Koerhuis en Ronnes over het per provincie vaststellen van een plan- en bouwdoelstelling

 • 32847-624 Motie d.d. 19 februari 2020 - P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Smeulders c.s. over voorkomen dat speculanten woningen die geschikt zijn voor starters kopen

 • 32847-625 Motie d.d. 19 februari 2020 - J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Eijs en Ronnes over versnelde woningbouw in het plangebied Almere Pampus

 • 32847-626 Motie d.d. 19 februari 2020 - J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Eijs over woningbouw rondom het openbaar vervoer

 • 32847-627 Motie d.d. 19 februari 2020 - J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Eijs c.s. over de menselijke maat bij handhaving rondom recreatiewoningen

 • 32847-628 Motie d.d. 19 februari 2020 - A. Kops, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kops over er op alle mogelijke manieren voor zorgen dat er voldoende woningen gebouwd worden

 • 32847-629 Motie d.d. 19 februari 2020 - A. Kops, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kops en Wilders over het intrekken van verblijfsvergunningen voor statushouders

 • 32847-630 Motie d.d. 19 februari 2020 - H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Krol c.s. over mogelijkheden verkennen om de verhuurderheffing te verlagen

 • 32847-631 Motie d.d. 19 februari 2020 - H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Krol over de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg openstellen voor woningbouwcorporaties

 • 32847-632 Motie d.d. 19 februari 2020 - R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Dik-Faber over de bijdrage van het Rijksvastgoedbedrijf en gemeenten aan het verminderen van dakloosheid

 • 32847-633 Motie d.d. 19 februari 2020 - R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Dik-Faber en Ronnes over het realiseren van nieuwe woonvormen voor ouderen

 • 32847-634 Motie d.d. 19 februari 2020 - E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Esch over een einde maken aan de verdozing van het Nederlandse landschap


Inhoud

1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

9.

Meer over...

Terug naar boven