r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer plenaire zaal
datum 18 februari 2020
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal plenaire zaal Tweede Kamer
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

14:00 uur - Vragenuur

Te behandelen zaken:

2020Z03191 Mondelinge vragen d.d. 18 februari 2020 - C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Oekraïense MH17-aanklagers die uit hun functie zijn ontheven (Nos.nl, 17 februari 2020)

2020Z03192 Mondelinge vragen d.d. 18 februari 2020 - K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid

Antisemitische incidenten in Nederland (Nu.nl, 17 februari 2020)

2020Z03194 Mondelinge vragen d.d. 18 februari 2020 - B.M.G. Smals, Tweede Kamerlid

Mbo’ers die voor het behalen van hun diploma door werkgevers worden weggelokt (Ad.nl, 17 februari 2020)

2020Z03196 Mondelinge vragen d.d. 18 februari 2020 - R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Het stoppen van de voorlopige teruggave van tienduizenden mensen (Rtlnieuws.nl, 14 februari 2020)

15:00 uur - Stemmingen

Te behandelen zaken:

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO Bouwopgave

 • 32847-588 Motie d.d. 29 januari 2020 - H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ronnes over een spoedige realisatie van woningbouw op locatie Rijnenburg

 • 32847-589 Motie d.d. 29 januari 2020 - D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Koerhuis c.s. over een inpassingsplan voor Valkenburg

 • 32847-610 Motie d.d. 18 februari 2020 - H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Nijboer over wettelijke maatregelen voor gemeenten om braakliggende terreinen te benutten (t.v.v. 32847-590)

 • 32847-591 Motie d.d. 29 januari 2020 - J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Eijs en Koerhuis over in gesprek gaan met Utrecht over woningbouw op de locatie Rijnenburg

Stemmingen: Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (34972)

 • 34972-20 Amendement d.d. 27 januari 2020 - J. Middendorp, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van de leden Middendorp en Verhoeven tvv nr. 16 over een online identiteit

 • 34972-40 Amendement d.d. 10 februari 2020 - H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Middendorp ter vervanging van nr. 36 over bij AMvB regels (kunnen) stellen inzake tarieven en een leveringsplicht voor bedrijfs- en organisatiemiddelen

 • 34972-25 Amendement d.d. 30 januari 2020 - H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Van der Molen en Middendorp over toezicht op de identificatiemiddelen onderbrengen bij een onafhankelijke derde

 • 34972-21 Amendement d.d. 30 januari 2020 - J. Middendorp, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Middendorp en Van der Molen tvv nr. 19 over bij de evaluatie na drie jaar specifieke aandacht voor toegankelijkheid elektronische dienstverlening

 • 34972-17 Amendement d.d. 4 november 2019 - J. Middendorp, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van het lid Middendorp ter vervanging van nr. 13 over een toevoeging aan de voorhangprocedure

 • 34972-41 Amendement d.d. 11 februari 2020 - K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van de leden Verhoeven en Özütok t.v.v. nr. 38 over een zware voorhang voor erkenningseisen private identificatiemiddelen

 • 34972-43 Amendement d.d. 14 februari 2020 - K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van de leden Verhoeven en Özütok 34972-43 t.v.v. nr. 42 over een zware voorhang voor de regels over bescherming van persoonsgegevens

 • 34972 Wetgeving d.d. 19 juni 2018 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

Stemmingen: Moties ingediend bij de Wet digitale overheid

 • 34972-27 Motie d.d. 5 februari 2020 - J. Middendorp, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Middendorp c.s. over gratis digitale belastingaangifte voor ondernemers

 • 34972-28 Motie d.d. 5 februari 2020 - J. Middendorp, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Middendorp en Van der Molen over monitoren van en ingrijpen in de tarieven van bedrijfsinlogmiddelen

 • 34972-29 Motie d.d. 5 februari 2020 - J. Middendorp, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Middendorp over het gebruik van publieke identificatiemiddelen in niet-publieke overige sectoren

 • 34972-30 Motie d.d. 5 februari 2020 - N. Özütok, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Özütok over ervaringen van gemeenten met decentrale authenticatiediensten meewegen

 • 34972-31 Motie d.d. 5 februari 2020 - N. Özütok, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Özütok en Verhoeven over waarborgen van gebruik van opensourcesoftware voor persoonsgegevens

 • 34972-32 Motie d.d. 5 februari 2020 - H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Molen over een geïntegreerd burger-, bedrijfs- en organisatiemiddel

 • 34972-33 Motie d.d. 5 februari 2020 - H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van der Molen en Middendorp over pilots met private identificatiemiddelen

 • 34972-34 Motie d.d. 5 februari 2020 - H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Molen over oplossen van de knelpunten bij het doen van aangifte met eHerkenning

 • 34972-35 Motie d.d. 5 februari 2020 - M. (Martin) Bosma, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Martin Bosma over voorlichting vragen aan de Raad van State over mogelijke schending van de Grondwet

Stemmingen: Moties ingediend bij het debat over het verloop van de jaarwisseling

 • 28684-599 Motie d.d. 5 februari 2020 - C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Dam c.s. over preventief fouilleren mogelijk maken

 • 28684-600 Motie d.d. 5 februari 2020 - C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Dam c.s. over garanderen dat een beperking van vuurwerk niet ten koste gaat van carbidschieten

 • 28684-601 Motie d.d. 5 februari 2020 - L.M.J.S. Helder, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Helder over het beperken van de verkooptijd van vuurwerk tot één dag

 • 28684-602 Motie d.d. 5 februari 2020 - L.M.J.S. Helder, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Helder over een deugdelijke compensatieregeling voor vuurwerkondernemers

 • 28684-603 Motie d.d. 5 februari 2020 - L.M.J.S. Helder, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Helder over de groepsaansprakelijkheid bij openlijke geweldpleging verruimen

 • 28684-604 Motie d.d. 5 februari 2020 - D. Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius over versterkte handhaving en inzet van bestuurlijke bevoegdheden

 • 28684-611 Motie d.d. 18 februari 2020 - D. Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Ziengs over schadeloosstelling van vuurwerkondernemers (t.v.v. 28684-605)

 • 28684-606 Motie d.d. 5 februari 2020 - S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van der Graaf en Van der Staaij over de mogelijkheden voor gemeenten om het afsteken van vuurwerk enkel in georganiseerd verband toe te staan

 • 28684-607 Motie d.d. 5 februari 2020 - S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van der Graaf en Van der Staaij over een algeheel verbod op het kopen en afsteken van consumentenvuurwerk

 • 28684-608 Motie d.d. 5 februari 2020 - C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van der Staaij en Krol over het verbieden van siervuurwerk dat een gevaar vormt voor de veiligheid van hulpverleners

 • 28684-609 Motie d.d. 5 februari 2020 - H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Krol en Azarkan over een scholingstraject voor vuurwerkverkopers

Stemmingen: Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049)

 • 35049 Initiatiefwetgeving d.d. 2 oktober 2018 - P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

Stemmingen: Motie ingediend bij Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang

 • 35049-13 Motie d.d. 6 februari 2020 - W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Renkema over een evaluatie na twee jaar

Stemmingen: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) (35283)

 • 35283-16 Amendement d.d. 11 februari 2020 - T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Van der Lee over mogelijkheid voor het stellen van beperkingen en first come-first serve voor aanvragen

 • 35283-18 Amendement d.d. 11 februari 2020 - T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Nader gewijzigd amendement van het lid Van der Lee ter vervanging van nr. 13 over een opknipverbod voor zonne-energie

 • 35283-14 Amendement d.d. 11 februari 2020 - T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van de leden Van der Lee en Sienot ter vervanging van nr. 11 over een vorm van cablepooling

 • 35283-20 Amendement d.d. 18 februari 2020 - T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Nader gewijzigd amendement van het lid Van der Lee ter vervanging van nr. 15 over aanvulling op standaard aansluitmethoden

 • 35283-17 Amendement d.d. 11 februari 2020 - T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Van der Lee over 50/50 verdeling afsluitkosten gasaansluiting

 • 35283 Wetgeving d.d. 11 september 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)

Stemmingen: Motie ingediend bij Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

 • 35283-19 Motie d.d. 11 februari 2020 - M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Sienot c.s. over overleg met netbeheerders om verdere vertraging in aansluiting te voorkomen

Stemmingen: Moties ingediend bij het VSO Implementatie van de tweede herziening van de Richtlijn energieprestatie gebouwen

 • 32757-166 Motie d.d. 18 februari 2020 - D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Koerhuis en Ronnes over uitvoeren van de MKB-toets (t.v.v. 32757-160)

 • 32757-161 Motie d.d. 11 februari 2020 - D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Koerhuis over uitstel van bouwaanvragen bij het verplicht aanleggen van laadinfrastructuur

 • 32757-162 Motie d.d. 11 februari 2020 - D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Koerhuis over een uitzondering voor mkb'ers bij de verplichte aanleg van laadinfrastructuur

 • 32757-163 Motie d.d. 11 februari 2020 - H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ronnes en Agnes Mulder over een actieplan voor versneld controleren op naleving van de Erkende Maatregelenlijsten

 • 32757-164 Motie d.d. 11 februari 2020 - J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Eijs de Kamer informeren over de Smart Readiness Indicator

Stemmingen: Moties ingediend bij het debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen

 • 28325-207 Motie d.d. 11 februari 2020 - S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Beckerman en Koerhuis over ontruimingsalarminstallaties, vluchtwegen en bluswatervoorzieningen

 • 28325-208 Motie d.d. 11 februari 2020 - H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ronnes over de kwaliteit van de installatie van zonnepanelen

 • 28325-209 Motie d.d. 11 februari 2020 - D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Koerhuis en Beckerman over het vervangen en aanpassen van gevaarlijke cv-ketels

 • 28325-210 Motie d.d. 11 februari 2020 - P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Smeulders over een verbod op brandbare materialen in hoogbouwgevels

Stemmingen: Moties ingediend bij het notaoverleg over de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

 • 31288-810 Motie d.d. 10 februari 2020 - H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van der Molen en Wiersma over een gelijk speelveld tussen bekostigde en onbekostigde onderwijsaanbieders aan volwassenen

 • 31288-811 Motie d.d. 10 februari 2020 - H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van der Molen en Bruins over overleg met het beroepenveld over het onderwijsprogramma

 • 31288-812 Motie d.d. 10 februari 2020 - H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van der Molen en Paternotte over persoonlijke ontplooiing en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef

 • 31288-813 Motie d.d. 10 februari 2020 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over studenten die aanspraak maken op het profileringsfonds in de rendementscijfers uitzonderen

 • 31288-814 Motie d.d. 10 februari 2020 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Westerveld over verruiming van het aantal opleidingsplaatsen bij medische opleidingen

 • 31288-815 Motie d.d. 10 februari 2020 - H.J. Beertema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Beertema over sluiten van NHL Stenden in Qatar

 • 31288-828 Motie d.d. 18 februari 2020 - A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Wiersma over een leerbanenoffensief in het hbo (t.v.v. 31288-816)

 • 31288-817 Motie d.d. 10 februari 2020 - A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wiersma over openstellen van onlinecursussen voor iedere Nederlander

 • 31288-830 Motie d.d. 18 februari 2020 - A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Nader gewijzigde motie van de leden Wiersma en Bruins over hogescholen en universiteiten aansporen samenwerking met bedrijfsscholen te zoeken (t.v.v. 31288-829)

 • 31288-819 Motie d.d. 10 februari 2020 - A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wiersma over een verscherping van de verplichting het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef te bevorderen

 • 31288-820 Motie d.d. 10 februari 2020 - K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van den Hul c.s. over het effect van de verschuivingen in de bekostiging op de werkdruk op faculteitsniveau

 • 31288-821 Motie d.d. 10 februari 2020 - K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van den Hul c.s. over de diversiteit van de bestuurlijke top in het hoger onderwijs

 • 31288-822 Motie d.d. 10 februari 2020 - J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Paternotte en Van der Molen over toevoegen van loting aan het selectie-instrumentarium

 • 31288-823 Motie d.d. 10 februari 2020 - J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Paternotte en Van den Hul over meebeslissen door studenten en docenten bij de invulling van de studiekeuzecheck

 • 31288-824 Motie d.d. 10 februari 2020 - F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Futselaar c.s. over bindende afspraken over afname van tijdelijke dienstverbanden

 • 31288-831 Motie d.d. 18 februari 2020 - E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Bruins en Van der Molen over een landelijke overlegstructuur tussen hoger beroepsonderwijs en georganiseerd bedrijfsleven (t.v.v. 31288-825)

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO Zeden

 • 31015-190 Motie d.d. 18 februari 2020 - J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over wettelijk strafbaar stellen van het bezitten van een pedohandboek (t.v.v. 31015-182)

 • 31015-183 Motie d.d. 12 februari 2020 - J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Wijngaarden en Van Toorenburg over versneld evalueren of de functies van Sektesignaal juist zijn overgenomen

 • 31015-184 Motie d.d. 12 februari 2020 - M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Toorenburg en Van Wijngaarden over een wetsvoorstel om een ontsleutelplicht mogelijk te maken

 • 31015-185 Motie d.d. 12 februari 2020 - W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Renkema en Buitenweg over het halfjaarlijks informeren van de Kamer over het aantal meldingen en aangiftes bij zedenzaken

 • 31015-186 Motie d.d. 12 februari 2020 - S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een online programma ontwikkelen voor slachtoffers van seksueel misbruik

 • 31015-187 Motie d.d. 12 februari 2020 - S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over de bereikbaarheid van "Stop it Now!" verbeteren

 • 31015-188 Motie d.d. 12 februari 2020 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Nispen over richtlijnen voor aanpak, preventie en hulp aan slachtoffers van online misbruik van kinderen

 • 31015-189 Motie d.d. 12 februari 2020 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Nispen over één herkenbaar punt voor slachtoffers van sektes

Stemmingen: Moties ingediend bij het Burgerinitiatief 'Internetpesters aangepakt'

 • 34602-3 Motie d.d. 12 februari 2020 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Nispen c.s. over een laagdrempelige voorziening voor slachtoffers van internetcriminaliteit

 • 34602-5 Motie d.d. 18 februari 2020 - M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Van Toorenburg over instelling van een nationaal rapporteur internetcriminaliteit (t.v.v. 34602-4)

Stemmingen: Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13) (35154)

 • 35154-8 Amendement d.d. 13 februari 2020 - V.D.D. van Weerdenburg, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Weerdenburg en Bisschop 35154-8 t.v.v. nr. 7 over goedkeuring met tweederde meerderheid

 • 35154 Wetgeving d.d. 5 maart 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)

Stemmingen: Moties ingediend bij Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA)

 • 35154-9 Motie d.d. 13 februari 2020 - L.I. Diks, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Diks c.s. over brievenbusfirma's uitsluiten van investeringsbescherming onder CETA

 • 35154-27 Motie d.d. 18 februari 2020 - L.I. Diks, Tweede Kamerlid

Nader gewijzigde motie van het lid Diks c.s. over geen verlaging van importtarieven op producten van fossiele brandstoffen in EU-handelsverdragen (t.v.v. 35154-24)

 • 35154-11 Motie d.d. 13 februari 2020 - L.I. Diks, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Diks en Van Kooten-Arissen over geen EU-handelsverdragen over landbouwproducten

 • 35154-12 Motie d.d. 13 februari 2020 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over het openbaar maken van verslagen van de CETA-comités over landbouwgif en vlees

 • 35154-28 Motie d.d. 18 februari 2020 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand c.s. over intrekking van de Nederlandse steun voor het Mercosur-verdrag (t.v.v. 35154-13)

 • 35154-14 Motie d.d. 13 februari 2020 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over geen met chemicaliën bewerkt kippenvlees op de Europese markt

 • 35154-15 Motie d.d. 13 februari 2020 - M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Alkaya over meer democratische controle en transparantie inzake de verdragscomités

 • 35154-16 Motie d.d. 13 februari 2020 - M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Alkaya over verwijdering van exclusieve bescherming van buitenlandse investeerders

 • 35154-17 Motie d.d. 13 februari 2020 - R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Jetten en Bouali over het gezamenlijk optrekken van de EU en Canada voor klimaatdoelstellingen en dierenwelzijn

 • 35154-18 Motie d.d. 13 februari 2020 - M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Amhaouch en Voordewind over flankerende maatregelen bij onevenredig nadelige effecten

 • 35154-19 Motie d.d. 13 februari 2020 - M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Amhaouch c.s. over een evaluatie van het functioneren van ICS in CETA

 • 35154-20 Motie d.d. 13 februari 2020 - J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Voordewind en Amhaouch over afspraken met Canada over certificering van landbouwproducten

 • 35154-21 Motie d.d. 13 februari 2020 - J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Voordewind en Amhaouch over een omschakelingsfonds kringlooplandbouw

 • 35154-22 Motie d.d. 13 februari 2020 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over geen voorlopige toepassing van verdragen in afwachting van parlementaire goedkeuring

 • 35154-23 Motie d.d. 13 februari 2020 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over verzet tegen handelsverdragen met investeerder-staatarbitrage

Stemmingen: Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190) (35155)

 • 35155 Wetgeving d.d. 5 maart 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)

Stemmingen: Aangehouden motie ingediend bij Jaarverslag en Slotwet van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018

 • 35200-XIII-27 Motie d.d. 18 februari 2020 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over een parlementaire enquête naar het toezicht op de vee- en vleessector en het functioneren van de NVWA (t.v.v. 35200-XIII-23)

Stemmingen: Aangehouden motie ingediend bij het VAO Dieren in de veehouderij

 • 28973-236 Motie d.d. 18 februari 2020 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Nader gewijzigde motie van het lid Ouwehand over de volledige werkelijkheid achter vlees, vis, zuivel en eieren bekend bekendmaken (t.v.v. 28973-235)

Stemmingen: Moties ingediend bij het debat over de NVWA

 • 33835-139 Motie d.d. 13 februari 2020 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Moorlag over verlagen van het tempo van de slachtlijnen

 • 33835-155 Motie d.d. 18 februari 2020 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Moorlag en De Groot over effectueren van het toezicht op motorvermogens in de kustvisserij (t.v.v. 33835-140)

 • 33835-141 Motie d.d. 13 februari 2020 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Moorlag over het instellen van een commissie van deskundigen

 • 33835-142 Motie d.d. 13 februari 2020 - D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Graus over saneren van het voltallige hoger management van de NVWA

 • 33835-143 Motie d.d. 13 februari 2020 - D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Graus over behoud van de dierenwelzijnsteams

 • 33835-144 Motie d.d. 13 februari 2020 - D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Graus over een levenslang verbod op het houden van dieren voor alle betrokkenen bij dierenmishandelingen in slachthuizen

 • 33835-145 Motie d.d. 13 februari 2020 - D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Graus over het onmiddellijk sluiten van recidiverende slachthuizen

 • 33835-146 Motie d.d. 13 februari 2020 - D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Graus en Wilders over het onmiddellijk sluiten van slachthuis Westfort

 • 33835-147 Motie d.d. 13 februari 2020 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over wetenschappers van de Universiteit Utrecht betrekken bij het onderzoek naar de kwetsbaarheden in het huidige systeem

 • 33835-148 Motie d.d. 13 februari 2020 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over het slachten van dieren staken zolang er geen sprake is van deugdelijk toezicht

 • 33835-156 Motie d.d. 18 februari 2020 - T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid De Groot over de bandsnelheid van slachterijen substantieel terugbrengen (t.v.v. 33835-149)

 • 33835-150 Motie d.d. 13 februari 2020 - T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Groot over een risico-inventarisatie omtrent arbeidsomstandigheden van controleurs en werknemers van slachterijen

 • 33835-151 Motie d.d. 13 februari 2020 - T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Groot over richtlijnen voor de bescherming van klokkenluiders implementeren bij de NVWA

 • 33835-152 Motie d.d. 13 februari 2020 - F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Futselaar over een plan voor een platter georganiseerde NVWA

 • 33835-153 Motie d.d. 13 februari 2020 - W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Lodders en Geurts over effectiever toezicht op slachthuizen met behulp van camera's

Stemmingen: Aangehouden motie ingediend bij het debat over de aanpak van bedreiging en stalking

 • 29279-576 Motie d.d. 18 februari 2020 - J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over een wetsvoorstel om de maximale straf voor doodslag te verhogen (t.v.v. 29279-569)

Stemmingen: Aangehouden motie ingediend bij het debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

 • 24170-213 Motie d.d. 19 december 2019 - S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over toegankelijkheid van het vervoer als basisvoorziening

15:45 uur - Regeling van werkzaamheden

16:40 uur - VAO Materieel Defensie en Project Verwerving F-35 (AO d.d. 04/02)

17:00 uur - VAO Arbeidsmarktbeleid in de zorg (AO d.d. 13/02)

17:30 uur - VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 12/02)

19:15 uur - Debat over de buitengewone Europese top van 20 februari 2020

Te behandelen zaken:

Verslag Europese Raad van 12 en 13 december 2019 en eerste appreciatie Green Deal

 • 21501-20-1508 Brief regering d.d. 16 december 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag Europese Raad van 12 en 13 december 2019 en eerste appreciatie Green Deal

Kabinetsbeleid ten aanzien van het vetorecht van EU-lidstaten inzake energiebelastingen

 • 22112-2846 Brief regering d.d. 18 februari 2020 - J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Kabinetsbeleid ten aanzien van het vetorecht van EU-lidstaten inzake energiebelastingen

Kabinetsappreciatie van het nieuwe onderhandelingsvoorstel (negotiating box) over het EU Meerjarig Financieel Kader 2021-27

 • 21501-20-1523 Brief regering d.d. 17 februari 2020 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Kabinetsappreciatie van het nieuwe onderhandelingsvoorstel (negotiating box) over het EU Meerjarig Financieel Kader 2021-27

Geannoteerde agenda extra Raad Algemene Zaken van 17 februari 2020

 • 21501-02-2114 Brief regering d.d. 7 februari 2020 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Geannoteerde agenda extra Raad Algemene Zaken van 17 februari 2020

Moties ingediend tijdens het debat

 • 21501-20-1512 Motie d.d. 18 februari 2020 - A.P.C. (Tony) van Dijck, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Tony van Dijck over het veto inzetten als Nederland niet substantieel minder gaat bijdragen aan de EU

 • 21501-20-1513 Motie d.d. 18 februari 2020 - A.P.C. (Tony) van Dijck, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Tony van Dijck en Wilders over voorbereidingen treffen om de EU op de kortst mogelijke termijn te verlaten

 • 21501-20-1514 Motie d.d. 18 februari 2020 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Asscher en Van Ojik over blijvende EU-inzet voor fatsoenlijke opvang van Syrische vluchtelingen in de regio

 • 21501-20-1515 Motie d.d. 18 februari 2020 - S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over de ontvangst van EU-middelen koppelen aan naleving van rechtsstatelijkheidsbeginselen

 • 21501-20-1516 Motie d.d. 18 februari 2020 - P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Omtzigt over het niet aanvullen van tekorten in het pensioenfonds voor Europarlementariërs

 • 21501-20-1517 Motie d.d. 18 februari 2020 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand c.s. over het intrekken van de steun voor het Mercosur-verdrag

 • 21501-20-1518 Motie d.d. 18 februari 2020 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over het beëindigen van Europese subsidies voor de promotie van vlees

 • 21501-20-1519 Motie d.d. 18 februari 2020 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over niet akkoord gaan met het schrappen van de korting op de EU-bijdrage

 • 21501-20-1520 Motie d.d. 18 februari 2020 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over een veto bij een verhoging naar meer dan 1% van het gezamenlijke bbp


Inhoud

1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

9.

Meer over...

Terug naar boven