r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vooruitblik: 17 - 29 februari 2020

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 14 februari 2020.

Raad Buitenlandse Zaken, 17 februari 2020

De Raad zal de actualiteit bespreken en van gedachten wisselen over de betrekkingen tussen de EU en de AU, Libië en de betrekkingen EU-India.

Raad Algemene Zaken, 17 februari 2020

De Raad zal de buitengewone Europese Raad over het volgende meerjarig financieel kader voorbereiden.

Raad Economische en Financiële Zaken, 18 februari 2020

De Raad zal een herziene lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden aannemen. Hij zal ook een presentatie van de Commissie krijgen over de herziening van de economische governance van de EU. Op de agenda staan verder nog onderwerpen die verband houden met het Europees Semester en de EU-begroting.

Europese Raad, 20 februari 2020

De EU-leiders zullen toewerken naar een akkoord over de langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027, het meerjarig financieel kader (MFK).

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (Onderwijs), 20 februari 2020

De ministers van Onderwijs zullen een resolutie over onderwijs en opleiding in het Europees Semester aannemen. Verder zullen zij een debat houden over het thema "Brain circulation - een drijvende kracht voor de Europese onderwijsruimte".

Raad Algemene Zaken, 25 februari 2020

De Raad zal zich concentreren op de voorbereiding van de Europese Raad van maart, de volgende stappen in de betrekkingen tussen de EU en het VK en de plannen voor wetgevingswerkzaamheden.

Raad Concurrentievermogen, 27 - 28 februari 2020

De Raad zal de uitdagingen van de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire EU-industrie bespreken, conclusies over betere regelgeving aannemen en het verslag over de prestaties van de eengemaakte markt bespreken. Op vrijdag zal de Raad een partiële algemene oriëntatie over de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie aannemen en de EU-strategie inzake internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie bespreken. Tijdens de lunch zullen de ministers de bijdrage van onderzoek en innovatie aan de Green Deal bespreken.


Terug naar boven