r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

79th Nitrates Committee, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 2 maart 2020
plaats Brussel, België
organisatie Comité voor de aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang en de toepassing van de richtlijn inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

CMTD(2020)0141 (Committee meeting)

DG Environment

Title:

79th Nitrates Committee

Date:

02 Mar 2020

Committee:

Committee for the adaptation to scientific and technical progress and implementation of the directive on protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources

Associated Documents:

A066037/01 (Agenda)

Title:

Draft agenda of the 79th Nitrates Committee


Inhoud

1.

Comitologievergadering

2.

Meer over...

Terug naar boven