r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

[E-MAILPROCEDURE] Aanleveren inbreng fracties subsidiariteitstoets EU-voorstel Just Transition Fund, Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 26 februari 2020 14:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal locatie onbekend
toegankelijkheid besloten bijeenkomst
organisatie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Van: Commissie EZK

Verzonden: donderdag 13 februari 2020 13:39

Aan: GC-Commissie-EZK

CC: GC-Commissie-FIN ; GC-Commissie-EU

Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Aanleveren inbreng fracties subsidiariteitstoets EU-voorstel Just Transition Fund

Geachte (plv) Leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,

In de procedurevergadering van 4 februari 2020 heeft uw commissie besloten tot het uitvoeren van een toets met betrekking tot de subsidiariteit van het EU-voorstel voor een Verordening voor het Just Transition Fund (COM(2020) 22) dat de Europese Commissie op 14 januari 2020 heeft uitgebracht als onderdeel van de Europese Green Deal.

U wordt verzocht om uiterlijk woensdag 26 februari 2020 om 14.00 uur uw overwegingen met betrekking tot de subsidiariteit van het betreffende EU-voorstel in te dienen.

Bijgevoegd treft u een notitie van de EU-adviseur van uw commissie aan die u kunt betrekken bij uw beoordeling van de subsidiariteitsvraag. U wordt vriendelijk verzocht voor het aanleveren van uw inbreng het sjabloon in de notitie te gebruiken.

Ieder nationaal parlement kan eigenstandig elk wetgevend voorstel van de Europese Commissie toetsen op de gekozen rechtsgrondslag en subsidiariteit. Daarbij gaat het om de vraag of overtuigend is aangetoond dat Europees optreden voordelen heeft ten opzichte van nationaal beleid.

Indien de inbreng van de fracties leidt tot een negatief subsidiariteitsoordeel, zal dit oordeel door de EU-adviseur van uw commissie worden verwerkt in een conceptbrief aan de Europese Commissie. De conceptbrief zal in een emailprocedure (van maandag 2 maart tot woensdag 4 maart 2020) ter goedkeuring worden voorgelegd. De brief zal dan ter plenaire stemming worden voorgelegd op dinsdag 10 maart 2020.

Tevens treft u in de bijlage bij deze mail de externe analyse aan over het Investeringsplan Green Deal en het Just Transition Mechanism dat op verzoek van uw commissie door het Sustainable Finance Lab is opgesteld.

Bijlagen:

  • Stafnotitie met achtergrond informatie
  • Externe analyse Investeringsplan Green Deal en Just Transition Mechanism

Met vriendelijke groet,

Caroline Keulemans

EU-adviseur IenW en Klimaat


Inhoud

1.

Commissievergaderingen Tweede Kamer

2.

Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindspersonen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven