r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF), Den Haag

Thorbeckezaal Tweede Kamer
datum 20 februari 2020 09:30 - 10:15
plaats Den Haag
locatie Thorbeckezaal (THOZ) Toon locatie
zaal Thorbeckezaal (THOZ)
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF)

 • Brievenlijst

 • Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 12 en 13 februari 2020 te Brussel

  Te behandelen:

  28676-333 Brief regering d.d. 3 februari 2020 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieGeannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 12 en 13 februari 2020 te Brussel

  Besluit: Betrokken bij algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële op 5 februari 2020.

  28676-333 Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 12 en 13 februari 2020 te Brussel

 • Verslag van werkzaamheden van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) juli 2017 - juli 2019

  Te behandelen:

  30139-227 Brief regering d.d. 27 januari 2020 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieVerslag van werkzaamheden van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) juli 2017 - juli 2019

  Besluit: Agenderen voor notaoverleg Veteranen op 22 juni 2020.

  30139-227 Verslag van werkzaamheden van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) juli 2017 - juli 2019

  Bijlage

  Verslag van werkzaamheden van de RZO

 • Werkprogramma 2020 van de Inspectie Veiligheid Defensie

  Te behandelen:

  35300-X-53 Brief regering d.d. 30 januari 2020 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieWerkprogramma 2020 van de Inspectie Veiligheid Defensie

  Besluit: Agenderen voor nog voor het zomerreces te plannen algemeen overleg Veiligheid en Integriteit Defensie.

  35300-X-53 Werkprogramma 2020 van de Inspectie Veiligheid Defensie

  Bijlage

  Werkprogramma 2020. Veiligheid vergt aandacht, steeds weer

 • Rapport van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) over verkeersongeval in oefengebied Bergen-Hohne

  Te behandelen:

  35300-X-56 Brief regering d.d. 5 februari 2020 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister voor de Algemene Inlichtingen- en VeiligheidsdienstRapport van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) over verkeersongeval in oefengebied Bergen-Hohne

  Besluit: Agenderen voor nog voor het zomerreces te plannen algemeen overleg Veiligheid en Integriteit Defensie.

  35300-X-56 Rapport van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) over verkeersongeval in oefengebied Bergen-Hohne

  Bijlage

  Veilig oefenen? Onderzoek naar het verkeersongeval op oefenterrein Bergen-Hohne

 • Financiële gevolgen van de schorsing van Turkije uit het F-35 programma en van de deelname aan de block buy

  Te behandelen:

  26488-456 Brief regering d.d. 31 januari 2020 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieFinanciële gevolgen van de schorsing van Turkije uit het F-35 programma en van de deelname aan de block buy

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  26488-456 Financiële gevolgen van de schorsing van Turkije uit het F-35 programma en van de deelname aan de block buy

 • Reactie op de motie van het lid Bosman c.s. over bewapening voor de Reaper (Kamerstuk 35300-X-23)

  Te behandelen:

  30806-52 Brief regering d.d. 31 januari 2020 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieReactie op de motie van het lid Bosman c.s. over bewapening voor de Reaper (Kamerstuk 35300-X-23)

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  Indien in de toekomst een daadwerkelijke behoeftestelling ontstaat voor bewapening van de MQ-9 Reaper, dan wordt de Kamer daarover geïnformeerd conform de afspraken met betrekking tot het Defensie materieelproces.

  30806-52 Reactie op de motie van het lid Bosman c.s. over bewapening voor de Reaper (Kamerstuk 35300-X-23)

 • Stand van zaken over draagrecht uniformen veteranen

  Te behandelen:

  30139-228 Brief regering d.d. 4 februari 2020 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieStand van zaken over draagrecht uniformen veteranen

  Besluit: Agenderen voor notaoverleg Veteranen op 22 juni 2020.

  30139-228 Stand van zaken over draagrecht uniformen veteranen

 • Ontwikkelingen op personeelsgebied bij Defensie en reactie op toezeggingen en moties op het gebied van personele integriteit

  Te behandelen:

  35300-X-54 Brief regering d.d. 10 februari 2020 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieOntwikkelingen op personeelsgebied bij Defensie en reactie op toezeggingen en moties op het gebied van personele integriteit

  Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Personeel Defensie.

  35300-X-54 Ontwikkelingen op personeelsgebied bij Defensie en reactie op toezeggingen en moties op het gebied van personele integriteit

 • Uitstel beantwoording vragen commissie inzake de reactie op de gewijzigde motie van de leden Diks en Stoffer over een landelijke bewustwordingscampagne over PTSS (Kamerstuk 30139-226)

  Te behandelen:

  30139-229 Brief regering d.d. 10 februari 2020 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieUitstel beantwoording vragen commissie inzake de reactie op de gewijzigde motie van de leden Diks en Stoffer over een landelijke bewustwordingscampagne over PTSS (Kamerstuk 30139-226)

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  De antwoorden van de minister zullen in de eerste week van maart aan de Kamer worden toegezonden.

  30139-229 Uitstel beantwoording vragen commissie inzake de reactie op de gewijzigde motie van de leden Diks en Stoffer over een landelijke bewustwordingscampagne over PTSS (Kamerstuk 30139-226)

 • Informatie over Burn pits naar aanleiding van de uitzending van EenVandaag op 11 februari 2020

  Te behandelen:

  35300-X-57 Brief regering d.d. 12 februari 2020 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieInformatie over burn pits naar aanleiding van de uitzending van EenVandaag op 11 februari 2020

  Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat.

  35300-X-57 Informatie over burn pits naar aanleiding van de uitzending van EenVandaag op 11 februari 2020

 • Wob-verzoeken inzake transparantie burgerslachtoffers

  Te behandelen:

  2020Z03083 Brief regering d.d. 17 februari 2020 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieWob-verzoeken inzake transparantie burgerslachtoffers

  Besluit: Desgewenst betrekken bij nog te plannen plenair debat Burgerslachtoffers in Hawija.

  2020D06515 Wob-verzoeken inzake transparantie burgerslachtoffers

 • Stafnotitie - Beleidsdoorlichting Defensie Helikopter Commando

 • Planning algemeen overleg Veiligheid en Integriteit

  Details

  Besluit: algemeen overleg Veiligheid en Integriteit plannen in de tweede helft van juni, mits de rapporten van de commissie Deetman over langlopende vastgelopen zaken en van de visitatiecommissie Defensie en Veiligheid, die respectievelijk in april en medio juni worden verwacht, beschikbaar zijn. Indien dat niet het geval is, wordt het algemeen overleg eerder gepland.

 • Planning gesprek Veteranenombudsman jaarverslag 2019

  Details

  Besluit: Gesprek met de Veteranenombudsman plannen op 27 mei 2020 van 10.00 tot 11.00 uur

 • Brief van de Voorzitter aan de Minister-president over het informeren van de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  2020Z01717 Brief Kamer d.d. 15 januari 2020 - K. Arib, Voorzitter van de Tweede KamerAfschrift van een brief van de Voorzitter aan de Minister-president over het informeren van de Tweede Kamer

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Technische briefing luchtruimherziening (Defensie-aspecten)

 • Kennisagenda 2020

 • Gesprek met de minister van Defensie van Estland

  Details

  Voorstel: Gesprek plannen op dinsdag 24 maart 2020 van 09:30-10.15 uur en deelname inventariseren.

 • Werkbezoek Berlijn

  Details

  Naar aanleiding van een uitnodiging van de commissie voor Defensie van de Duitse Bondsdag zal worden onderzocht welk (tegen)voorstel zal worden gedaan, zodanig dat nader gesproken zal worden over de gezamenlijke inzet van Nederlands-Duitse troepen in het buitenland.

 • Werkzaamheden van de commissie

  Details

  Voorjaarsreces 21 februari t/m 2 maart 2020

  02-03-2020 t/m 04-03-2020 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid te Zagreb

  03-03-2020 16.30 - 18.30 Algemeen overleg EU Defensieraad (spreektijd 4 minuten)

  05-03-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  05-03-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen radar Herwijnen

  18-03-2020 14.30 - 18.30 Algemeen overleg Vervanging onderzeebootcapaciteit (voorgestelde spreektijd 5 minuten)

  19-03-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  24-03-2020 09.30 - 10.15 Gesprek met minister van Defensie Estland

  24-03-2020 17.45 - 18.30 Gesprek delegatie National Defense College van de Verenigde Arabische Emiraten

  24-03-2020 16.30 - 17.30 Gesprek bestuur Invictus Games (met enige leden van de commissie BDO Eerste Kamer)

  27-03-2020 10.00 - 15.30 Werkbezoek NAVO-oefening DEFENDER (CLAS) (ook deelname van enkele leden van de commissie BDO Eerste Kamer)

  02-04-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  16-04-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  17-04-2020 11.00 - 15.30 Werkbezoek MIVD

  Meireces 24 april t/m 11 mei 2020

  27-4 t/m 2-5 2020 Voorgenomen werkbezoek VS

  06-05-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad

  14-05-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  20-05-2020 11.30 - 12.30 Gesprek Middelbare Defensie Vorming

  Hemelvaart 21 mei 2020 en 22 mei 2020 geen vergadering

  28-05-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  10-06-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten)

  11-06-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  22-06-2020 13.30 - 17.30 Notaoverleg Veteranen

  25-06-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  Zomerreces 3 juli t/m 31 augustus 2020

  18-08-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijke overleg EU Defensieraad

  04-09-2020 10.00 - 15.30 Werkbezoek Landelijk Tactisch Commando (KMar)

  09-10-2020 10.00 - 15.30 Werkbezoek Explosieven Opruimingsdienst Defensie

  14-10-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten)

  Plenaire activiteiten

  • • 
   Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
  • • 
   Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
  • • 
   Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
  • • 
   Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
  • • 
   Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
  • • 
   Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)
  • • 
   Burgerslachtoffers in Hawija (meerderheidsdebat; Belhaj)

  Ongeplande activiteiten

  • • 
   Algemeen overleg Burgerslachtoffers bij Nederlandse luchtaanvallen in de anti-ISIS coalitie
  • • 
   Algemeen overleg Europees Defensiefonds
  • • 
   Hoorzitting/rondetafelgesprek Europees Defensiefonds
  • • 
   Algemeen overleg MIVD
  • • 
   Algemeen overleg Personeel
  • • 
   Gesprek Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies
  • • 
   Algemeen overleg Vastgoed Defensie
  • • 
   Algemeen overleg Veiligheid en Integriteit Defensie
  • Algemeen overleg politietrainingsmissie Kunduz met de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken
  • • 
   Algemeen overleg politietrainingsmissie in Kunduz (met ministers Defensie en Buitenlandse Zaken) (duur 3 uur, spreektijd 5

  minuten)

  • • 
   Algemeen overleg Grensverleggende IT (GrIT) en rapport ADBTopconsult (duur 3 uur, spreektijd 5 minuten)
  • • 
   Algemeen overleg radar Herwijnen (duur 2 uur, spreektijd 4 minuten)
  • • 
   Rondetafelgesprek burgerslachtoffers Hawija
  • • 
   Technische briefing luchtruimherziening (defensie-aspecten)
  • • 
   Technische brefing Grensverleggende IT (GrIT)
 • Rondvraagpunt van het lid Van Helvert - openheid stukken over MARKAZ

  Te behandelen:

  2020Z02733 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 12 februari 2020 - M.J.F. van Helvert, Tweede KamerlidRondvraagpunt van het lid Van Helvert - openheid stukken over MARKAZ

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  De in het verzoek van het lid Van Helvert bedoelde stukken zijn reeds aan de Kamer toegezonden en geagendeerd voor het plenair debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn op 20 februari 2020.

  2020D05788 Rondvraagpunt van het lid Van Helvert - openheid stukken over MARKAZ

 • Rondvraagpunt van het lid Van Helvert - commissiebezoek aan Brightlands

  Te behandelen:

  2020Z03171 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 18 februari 2020 - M.J.F. van Helvert, Tweede KamerlidRondvraagpunt van het lid Van Helvert - commissiebezoek aan Brightlands

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

  2020D06730 Rondvraagpunt van het lid Van Helvert - commissiebezoek aan Brightlands

 • Rondvraagpunt van het lid Karabulut - rondetafelgesprek burgerslachtoffers Hawija

  Details

  Besluit: Rondetafelgesprek burgerslachtoffers Hawija organiseren en genodigden onder de leden inventariseren.

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF)

Deze vaste Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van defensie over het defensiebeleid.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven